Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
1/2017 Một vài suy ngẫm về phương pháp giảng dạy môn văn học Hàn Quốc (nhìn từ thực tiễn môn văn học Hàn Quốc 2) Nguyễn Lệ Thu 34 Bài tạp chí
1/2017 Tìm hiểu thành ngữ Hàn Quốc, Việt Nam liên quan đến món ăn và việc ăn uống Phạm Quỳnh Giao 94 Bài tạp chí
1/2017 Mô hình dạy viết coi trọng quá trình (cho soạn thảo văn bản tiếng Hàn thương mại) Hoàng Thị Yến 39 Bài tạp chí
1/2017 Phương pháp giảng dạy từ tượng thanh, từ tượng hình trong tiếng Hàn Lã Thị Thanh Mai, Trần Thị Thanh Mai 38 Bài tạp chí
1/2017 Đối chiếu danh từ đơn vị trong tiếng Hàn và tiếng Việt Nguyễn Thị Hồng Vân 100 Bài tạp chí
1/2017 Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tiếng Hàn (tìm hiểu từ góc độ của nhà tuyển dụng) Đỗ Thúy Hằng, Lã Thị Thanh Mai, Đặng Nguyễn Thùy Dương 30 Bài tạp chí
1/2017 Hải nữ Jeju - nhìn từ góc độ văn hóa biển Lương Quốc An 31 Bài tạp chí
1/2017 Ngoại giao toàn cầu của Hàn Quốc những năm đầu thế kỷ XXI dưới góc độ sức mạnh mềm Phạm Thu Thủy 57 Bài tạp chí
1/2017 Vài nét về ngoại giao cường quốc hạng trung của Hàn Quốc Lê Thị Thu Giang 38 Bài tạp chí
1/2017 So sánh đặc điểm quan hệ xã hội của người Việt Nam và người Hàn Quốc từ truyền thống đến hiện đại Cao Thị Hải Bắc 44 Bài tạp chí