Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2018 Chiến lược RTA của các nước Đông Á và kinh nghiệm cho Việt Nam Lê Thị Ái Lâm, Nguyễn Thị Hồng Nga - 57 Sách
/2017 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2016 tập 1 Trần Quang Minh, Võ Hải Thanh - 65 Sách
/2017 Thi Tăng Đông Á Phan Thị Thu Hiền - 61 Sách
/2017 Thượng Hải - Tokyo - Hà Nội - Seoul trong văn chương Đông Á đầu thế kỷ XX Phan Thị Thu Hiền - 56 Sách
8/2018 Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Á trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước và gợi ý cho Việt Nam Trần Tiến Hưng 26 Kinh tế
8/2018 Hội nhập quốc tế về khoa học xã hội: kinh nghiệm Đông Á, Trung Quốc và gợi mở cho Việt Nam Đặng Nguyên Anh 23 Xã hội
3/2017 Tăng quyền và chuẩn hóa truyền thống chữ hiếu trong văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Thơ 41 Bài tạp chí
/2015 Việt Nam hội nhập kinh tế Đông Á trong khuôn khổ ASEAN+3 Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu - 1 Sách
/2016 Con đường củng cố an ninh và hợp tác Đông Á Nguyễn Quang Thuấn, Mazyrin V. M. - 107 Sách
2/2017 Sự tiếp biến mô hình Trung Hoa của vương triều Lê sơ và Joseon (Triều Tiên): Nhìn từ hệ thống thanh tra, giám sát quan lại Phan Ngọc Huyền 57 Bài tạp chí
/2014 Mô hình phát triển nào cho kinh tế Đông và Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu? Lưu Ngọc Trịnh - 131 Sách
33/2016 An ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và những yếu tố thách thức Nhật Minh 118 Bài tạp chí
2/2013 Quan điểm chính sách của Hàn Quốc với vấn đề hiện thực hóa cộng đồng ASEAN (AC) Nguyễn Thị Thu Hường 103 Bài tạp chí
2/2013 Văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh Đông Á Ngô Đức Thịnh 80 Bài tạp chí
/2014 Hội nhập kinh tế Đông Á nhìn từ góc độ mạng lưới sản xuất khu vực và hàm ý đối với Việt Nam Bùi Thái Quyên - 211 Sách
/2016 Sự hình thành Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động đối với các nước Đông Bắc Á Dương Minh Tuấn - 214 Sách
/2013 Hàn Quốc trên đường đến cận đại Kim Dong Taek, Lưu Thụy Tố Lan - 234 Sách
/2016 Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Duy Lợi - 163 Sách
3/2007 Xu hướng phát triển kinh tế văn hóa ở Đông Á trong thời đại sáng tạo tri thức Lạc Lợi 715 Bài tạp chí
4/2010 Nhận diện trật tự quyền lực ở Đông Á hiện nay Nguyễn Hoàng Giáp 730 Bài tạp chí
2/2010 Đông Á khởi đầu hồi phục sau khủng hoảng Nguyễn Ngọc Thanh 703 Bài tạp chí
2/2004 Từ mô hình "đàn nhạn bay" đến mô hình "hai đầu tầu" : Đông Á cần hợp tác phát triển Cổ Tiểu Tùng 685 Bài tạp chí
1/2005 Vấn đề văn hóa trong chủ nghĩa khu vực Đông Á Hoàng Khắc Nam 670 Bài tạp chí
1/2005 Những đặc trưng biến đổi chủ yếu của cục diện kinh tế khu vực Đông Á Vũ Văn Hà 705 Bài tạp chí
7/2010 Đông Á tăng trưởng cao do hội nhập sâu vào các nền kinh tế thế giới Trần Văn Tùng 657 Kinh tế