Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
5/1995 Kinh tế Hàn Quốc và triển vọng đến năm 2020 123 Bài tạp chí
4/1995 Hàn Quốc hóa rồng với yếu tố tri thức con người, dân tộc Nguyễn Văn Hồng 109 Bài tạp chí
1/1995 Tìm hiểu dấu tích tín ngưỡng phồn thực (Saeng Sik Ki Sin Ang) ở người Hàn Cao Thế Trình 577 Bài tạp chí
5/1995 So sánh thể loại tiểu thuyết truyền kỳ của Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam (Qua ba tác phẩm Kim ngao tân thoại, Tiễn đăng tân thoại và Truyền kỳ mạn lục) Jean Hyae Kyeong 572 Bài tạp chí
1/1995 Văn hóa lễ hội truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Huế 581 Bài tạp chí
1/1995 Truyện "Đá vọng phu" của Việt Nam trong con mắt của một người Hàn Quốc Kim Thiện Nhi 628 Bài tạp chí
6/1995 Nông dân và cải cách ruộng đất ở Hàn Quốc Song Jeong Nam 690 Bài tạp chí
9/1995 Bối cảnh quốc tế và chính sách công nghiệp hóa hướng ngoại của hàn Quốc và Việt Nam Bùi Tất Thắng 587 Bài tạp chí
8/1995 Đặc điểm của các tập đoàn công ty Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Quân, Bùi Anh Tuấn 576 Bài tạp chí
10/1995 Bước đầu nghiên cứu so sánh Truyện Kiều và Truyện Xuân Hương Yang Soo Bae 540 Bài tạp chí
10/1995 Đề tài tình yêu trong Kim Ngao Tân Thoại của Hàn Quốc (So sánh với Truyền Kỳ Mạn Lục của Việt Nam) Kim Seona 563 Bài tạp chí
2/1995 Tính chất dân gian trong "Truyện Xuân Hương" của Hàn Quốc Nguyễn Xuân Kính 558 Bài tạp chí
2/1995 Truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc - mấy nét tương đồng và dị biệt Nguyễn Thu Yên 563 Bài tạp chí
10/1995 Truyện Kiều và Truyện Xuân Hương từ kiệt tác văn học đến sự kiện văn hóa trong đời sống hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc Đặng Thanh Lê 607 Bài tạp chí
10/1995 So sánh trào lưu tiểu thuyết Hàn Quốc - Trung Quốc Jeon Hyae Kyeong 538 Bài tạp chí
10/1995 Truyền kỳ chữ Hán ở Hàn Quốc và Việt Nam Phạm Tú Châu 558 Bài tạp chí
10/1995 So sánh truyện dân gian Hàn Quốc và Việt Nam (Qua truyện về nguồn gốc loài vật) Jeon Hyae Kyeong 537 Bài tạp chí
10/1995 Quan hệ Hàn - Việt thời trung cận đại Cho Jae Hyun 566 Bài tạp chí
10/1995 Vài nét về chủ đề chiến tranh trong văn học Hàn Quốc Phạm Quang Long 566 Bài tạp chí
8/1995 Phát triển nông thôn Hàn Quốc: Những vấn đề, chiến lược và kinh nghiệm Soo Keun Kim 643 Bài tạp chí
11/1995 Vài nét về Ban Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc Vũ Văn Chiến 576 Bài tạp chí
3/1995 Về mối quan hệ loại hình văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc Lê Chí Quế 514 Bài tạp chí
10/1995 Đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc Lê Ngà 527 Bài tạp chí
2/1995 Những vấn đề văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc Phương Anh 503 Bài tạp chí
2/1995 A search for Korean Uniqueness James B.Palais 663 Bài tạp chí