Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
16/1997 Chiến lược phát triển nhà ở cho nhân dân Phan Lương 699 Bài tạp chí
/1997 Hiện tượng thần kỳ Đông Á các quan điểm khác nhau - 892 Sách
/1997 Nhập môn văn học Hàn Quốc Nguyễn Long Châu - 895 Sách
2/1997 Hàn Quốc mùa tuyết trắng Vũ Hiền 631 Bài tạp chí
12/1997 Hàn Quốc "con hổ" đầu tiên gục ngã? Võ Thành Hưng 606 Bài tạp chí
1/1997 Biến động dân số và những thay đổi ở nông thôn Hàn Quốc Song Jeong Nam 723 Bài tạp chí
1/1997 Hàn Quốc trước ngày hội nhập OECD Phạm Thái Quốc, Chử Văn Bầu 550 Bài tạp chí
235/1997 Hàn Quốc-những cải cách nông nghiệp đạt kết quả 581 Bài tạp chí
7/1997 Hàn Quốc - Chiến lược toàn cầu hóa hướng tới thế kỷ 21 Hồ Châu 579 Bài tạp chí
6/1997 Quan hệ kinh tế Mỹ, Hàn Quốc từ những năm 1950 đến những năm 1970 Vũ Đăng Hinh 564 Bài tạp chí
4/1997 Chính sách thúc đẩy các xí nghiệp vừa và nhỏ(SMEs) ở Hàn Quốc Chu Việt Cường 554 Bài tạp chí
153/1997 Các vũ điệu mang mặt nạ: hình thức văn nghệ giải trí của Hàn Quốc Chang Hanki 543 Bài tạp chí
162/1997 Truyện cổ tích thần kỳ người Việt qua cảm nhận của một người Hàn Quốc Park Yeon Kwan 586 Bài tạp chí
6/1997 Bản chất các tập đoàn Hàn Quốc 520 Bài tạp chí
4/1997 Ngành công nghiệp chế tạo ô tô Hàn Quốc những bước đi và triển vọng Phạm Thái Quốc 537 Bài tạp chí
6/1997 Tình hình và kinh nghiệm phát triển kinh tế của Hàn Quốc Đinh Công Tuấn 573 Bài tạp chí
4/1997 Khủng hoảng kinh doanh lớn ở Hàn Quốc: thực trạng và bài học Trần Mai Chi 520 Bài tạp chí
2/1997 Toàn cầu hóa và công cuộc cải cách kinh tế của Hàn Quốc Đinh Công Tuấn 472 Bài tạp chí
2/1997 Bán đảo Triều Tiên: Cần bao nhiêu vốn đầu tư cho sự hòa đồng về kinh tế? Phạm Thái Quốc 815 Bài tạp chí
/1997 Kim Jong Il: Let us carry out the great leader comrade Kim Il Sung's instructions for national reunification - 931 Sách
/1997 Tài liệu đào tạo về quản lý kinh tế: học trình 10: doanh nghiệp nhỏ Kee Cheok Cheong - 759 Sách
/1997 Tuyển chọn văn bản: luật khoa học và công nghệ của một số nước trên thế giới Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách KHCN - 757 Sách
/1997 Chính sách công nghiệp ở Đông Á Lưu Ngọc Trịnh - 754 Sách
/1997 Người Việt Nam ở Triều Tiên và mối giao lưu văn hóa Việt - Triều trong lịch sử Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - 1062 Sách
7/1997 Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Hàn Quốc Nguyễn Xuân Thắng 606 Bài tạp chí