Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/1999 Công nghệ thông tin-viên ngọc quý của nền kinh tế Hàn Quốc 729 Bài tạp chí
7/1999 Mở rộng hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên Thế Vũ 600 Bài tạp chí
4/1999 Cuộc sống mới của người lao động Hàn Quốc Phụng Sơn 692 Bài tạp chí
6/1999 Phát triển quan hệ kinh tế song phương Việt Nam-Hàn Quốc 602 Bài tạp chí
/1999 Kinh nghiệm và cẩm nang phát triển xí nghiệp vừa và nhỏ ở một số nước trên thế giới Đỗ Đức Định - 732 Sách
10/1999 Chính sách tiền tệ của Hàn Quốc sau khủng hoảng Nguyễn Hạnh Phúc 601 Bài tạp chí
7/1999 Quan hệ mậu dịch và kinh tế của Cộng hòa Hàn Quốc với hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) 617 Bài tạp chí
9/1999 Một vài nét về quá trình phát triển ngành xuất bản tại Hàn Quốc Đoàn Lâm 634 Bài tạp chí
6/1999 Vai trò của các nhà quản lý hành chính Hàn Quốc trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ Đào Thị Ái Thi 627 Bài tạp chí
6/1999 Khoa học và công nghệ - Động lực phát triển của Hàn Quốc Nguyễn Cẩn Ruyện 578 Bài tạp chí
175/1999 Nét đẹp trong hoa văn truyền thống Hàn Quốc Lim Young Ju 545 Bài tạp chí
1/1999 Sáp nhập Chaebol - lối thoát khỏi cơn bão tài chính của Hàn Quốc? Chu Việt Cường 648 Bài tạp chí
/1999 Bước vào thế kỷ 21: Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 1999/2000 - 834 Sách
39/1999 Mother's Hitching Post 2 (I) Pak Wanso 746 Bài tạp chí
39/1999 The Influence of Social Stratification on the Deification of Historical Figures and the Creation of Ritual Tradition Lee Ki-Tae 597 Bài tạp chí
39/1999 White Porcelain Production Techniques in the Late Choson Dynasty Bang Byungsun 574 Bài tạp chí
39/1999 The Transmission of Christianity and Reception of Western Philosophy in Korea Kang Don-ku 610 Bài tạp chí
39/1999 An Overview of 50 Years Research on Korean Buddhism Shim Jae-ryong 526 Bài tạp chí
39/1999 The Reception and Influence of Western Ethics Hwang Kyung-sig 533 Bài tạp chí
39/1999 The Development of Phenomenology in Korea Lee Nam-In 609 Bài tạp chí
39/1999 Marxism in Korea: From the Japanese Colonia Era to the 1950s Kim Jae-hyun 589 Bài tạp chí
39/1999 The reception and development of German Idealism in Korea Paek Chong-Hyon 576 Bài tạp chí
39/1999 Anglo-American Philosophy in Korea (1980-1995) Kim Young-Jung 592 Bài tạp chí
39/1999 The development of study of Ancient Greek Philosophy in Korea Yang Moon-Heum 585 Bài tạp chí
39/1999 The reception of Western Philosophy & Philosophy in Korea Paek Chong-Hyon 493 Bài tạp chí