Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/1999 Phân phối thu nhập ở Hàn Quốc Ngô Xuân Bình 565 Bài tạp chí
2/1999 Kinh tế trang trại nông nghiệp ở các nước công nghiệp phát triển Đông Bắc Á Nguyễn Điền 539 Bài tạp chí
39/1999 Trends in Western Historiography on Korea Hong Sung-gi 588 Bài tạp chí
39/1999 Mid-Term Evaluation: The Korean Financial Crisis Yi Insill 664 Bài tạp chí
39/1999 Corporate Restructuring in Korea: Experience and Lessons Lee Jae-Woo 611 Bài tạp chí
39/1999 Restructuring and the Role of International Financial Institutions: Korean view Wang Yunjong 476 Bài tạp chí
39/1999 Recovering from the Crisis: Where does the Korean economy strand? Cho Dongchul 575 Bài tạp chí
39/1999 Sustainable Cities and Korean Ecological Tradition Kim Kwi-Gon, Kim Kweesoon 700 Bài tạp chí
39/1999 Flexible Sociality and the Postmodernity of Seoul Cho Myung-Rae 550 Bài tạp chí
39/1999 Seoul at the Beginning of the 20th Century: Urban development based on western models Yi Tae-Jin 574 Bài tạp chí
39/1999 Urban Growth and Housing Development in Korea: A critical overview Ha Seong-Kyu 548 Bài tạp chí
39/1999 Industrialization and Urbanization in Korea Kim Yong-Woong 604 Bài tạp chí
39/1999 Developmentalism and Beyond: Reflections on Korean cities Kim Won Bae 633 Bài tạp chí
5/1999 Quan hệ kinh tế của Hàn Quốc với Nhật Bản và Mỹ trong những năm gần đây Võ Hải Thanh 588 Bài tạp chí
1/1999 Một số giải pháp của các Chaebol Hàn Quốc trước cơn lốc của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ Hoàng Thị Bích Loan 464 Bài tạp chí
6/1999 Vài nét về tư tưởng Nho giáo ở Hàn Quốc Lê Ngọc Quế 510 Bài tạp chí
4/1999 Một số biểu tượng Quốc gia của Hàn Quốc Xuân Chung, Ngọc Quế 606 Bài tạp chí
4/1999 Chiến lược cải cách kinh tế của Hàn Quốc trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế (1997-1999) Võ Hải Thanh 581 Bài tạp chí
4/1999 Ảnh hưởng của văn hoá truyền thống Khổng giáo đối với sự phát triển kinh tế ở Hàn Quốc Trần Lan Hương 697 Bài tạp chí
3/1999 Đôi nét về sự phát triển của nền văn học chữ hán Hàn Quốc thời Cao Ly Nguyễn Thị Thắm 639 Bài tạp chí
/1999 Bước đầu tìm hiểu văn hóa truyền thống Hàn Quốc Lý Xuân Chung 711 Đề tài cấp Cơ sở
/1999 Thực trạng công nhân Việt Nam lao động hợp tác tại Hàn QuốcThực trạng công nhân lao động hợp tác Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Nguyên Như Trang - 795 Sách
9/1999 Bài học phát triển nông thôn từ mô hình "Saemaul Undong" ở Hàn Quốc Đặng Kim Sơn, Phan Sĩ Hiếu 558 Bài tạp chí
2/1999 Người phụ nữ và kim chi - nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực Hàn Quốc Lý Sơn Nhi 516 Bài tạp chí
6/1999 Sự vận động của tỷ giá hối đoái và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở Hàn Quốc Trần Hòe 424 Bài tạp chí