Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
1/1999 Vài nét về những hậu quả của quá trình hiện đại hóa ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Dung 577 Bài tạp chí
/1999 Kim Dae-jung Government and Sunshine Policy: Promises and Challenges Chung-in Moon - 688 Sách
/1999 Facts about Korea - 857 Sách
/1999 Modernism, Postmodernism, And The Identity Of Korean Cities - 757 Sách
/1999 The welfare state in Korea Huck-ju Kwon - 782 Sách
/1999 Korea Annual 1999 - 865 Sách
/1999 Hello from Korea Jeannie J.Park - 914 Sách
/1999 Hàn Quốc xin chào bạn - 881 Sách
/1999 Comparison of Korean and Chinese Economic Development Doowon Lee - 843 Sách
/1999 Hoạch định chính sách trên chiến tuyến Chung-yum Kim - 1013 Sách
/1999 Korea Statistical Yearbook 1999 - 904 Sách
/1999 Democratization and Globalization in Korea: Assessments and Prospects Chung-in Moon - 897 Sách
/1999 New Mutinational Enterprises from Korea and Taiwan Roger van Hoesel - 838 Sách
/1999 Korea: a Historical and Cultural dictionary Keith Pratt - 850 Sách
/1999 Colonial Modernity in Korea Gi-Wook Shin - 983 Sách
/1999 Han Unbound: the political economy of South Korea John Lie - 940 Sách
/1999 Corporatism and Korean Capitalism Dennis L. Mc Namara - 735 Sách
/1999 Think No Evil C. Fred Alford - 907 Sách
/1999 Korean Politics John Kie-chiang Oh - 946 Sách
/1999 Recent Research Topics on Korea - 968 Sách
/1999 The Koreans Michael Breen - 987 Sách
/1999 Consolidating Democracy in South Korea Larry Diamond - 882 Sách
/1999 The Strains Of Economic Growth: Labor Unrest and Social Dissatisfaction in Korea David L. Lindauer - 911 Sách
/1999 Hàn Quốc trước thềm thế kỷ XXI Dương Phú Hiệp - 2211 Sách