Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2000 Văn hóa truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc trong sự nghiệp công nghiệp hóa & hiện đại hóa - 136 Văn hóa
/2000 Lựa chọn sản phẩm và thị trường trong ngoại thương thời kỳ công nghiệp hóa của các nền kinh tế Đông Á Nguyễn Trần Quế - 840 Sách
8/2000 Vài nét về tổ chức nhà nước Hàn Quốc Lê Văn Dương 647 Bài tạp chí
3/2000 Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản và Hàn Quốc vào các nước ASEAN 618 Bài tạp chí
1/2000 Chính sách quản lý nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc và một số kiến nghị đối với Việt Nam Nguyễn Sơn 548 Bài tạp chí
5/2000 Hàn Quốc sau khủng hoảng Thu Hương 596 Bài tạp chí
9/2000 Kinh nghiệm đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực và phát triển tiềm lực khoa học - công nghệ của Hàn Quốc Nguyễn Xuân Mãn 685 Bài tạp chí
3/2000 Đồ Hàn Quốc ăn theo phim Hàn Quốc còn tư tưởng - phải chăng ngoại lệ? Thu Hằng 616 Bài tạp chí
5/2000 Bài học về chính sách hậu công nghiệp hoá qua thực tế ở Đài Loan và Hàn Quốc Lê Bàn Thạch, Trần Mai Chi - 28 Bài tạp chí
7/2000 Nhìn lại mô hình phát triển kinh tế Hàn Quốc Văn Hùng 554 Bài tạp chí
11/2000 Vấn đề gia đình trong tiểu thuyết "Gia đình" của Khái Hưng (Việt Nam) và tiểu thuyết "Ba thế hệ" của Yom Sang Sop (Hàn Quốc) Oh Eun Chol 563 Bài tạp chí
1/2000 Truyện Xuân Hương - Ca khúc tình yêu của đất nước Korea Đặng Thanh Lê 560 Bài tạp chí
191/2000 Nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc: quá khứ và hiện tại Hoàng Chương 562 Bài tạp chí
10/2000 Một số vấn đề về xuất khẩu lao động Việt Nam sang Hàn Quốc hiện nay và những năm tới Lê Minh Bảo, Chu Minh Tuấn 531 Bài tạp chí
40/2000 Count Péter Vay, Bishop (1863-1948) - An Forgotten Hungarian Traveller in and about Korea at the Beginning of the 20th Century Karoly Fendler 578 Bài tạp chí
40/2000 Chongmyo Kim Dong-Uk 652 Bài tạp chí
40/2000 A Study of 16th-century Western Books on Korea: The Birth of an Image Cheong Sung-hwa, Lee Kihan 592 Bài tạp chí
40/2000 Conflicting Working-Class Identities in North Korean Cinema Lee Hyangjin 610 Bài tạp chí
40/2000 Theories for a Progressive Women's Movement in Korea Kim Yeong-hui 891 Bài tạp chí
40/2000 Anticorruption Movement in Korea: Focusing on International Influence and Internal Political Context Yoon Sangchul 620 Bài tạp chí
40/2000 Emergence of the Network Society: Trends, New Challenges, and an Implication for Network Capitalism Kim Yong-Hak 623 Bài tạp chí
40/2000 Environmental Movement in Korea and Its Political Empowerment Lee See-jae 703 Bài tạp chí
40/2000 Analysis of Participants in the New Social Movements in Korea: Mobilization and Networks Song Ho Keun 632 Bài tạp chí
40/2000 Network Analysis of Solidarity Ties Among Social Movement Organizations Yee Jaeyeol 621 Bài tạp chí
40/2000 Democratization, Civil Society, and the Civil Social Movement in Korea The Significance of the Citizens' Alliance for the 2000 General Elections Choi Jang Jip 960 Bài tạp chí