Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
11/2001 Quản lý dự trữ ngoại hối tại ngân hàng trung ương và kinh nghiệm của Hàn Quốc Hoàng Thị Kim Thanh 557 Bài tạp chí
2/2001 Tình hình kinh tế-xã hội của Hàn Quốc trong giai đoạn tái kiến thiết đất nước (1953-1960) Hoàng Văn Hiển 681 Bài tạp chí
2/2001 Nét đặc sắc Á Đông trong văn hóa dân gian truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc Nguyễn Thị Huế 518 Bài tạp chí
47/2001 Vấn đề quản lý ngoại hối và kinh nghiệm của Hàn Quốc Đào Minh Phúc 558 Bài tạp chí
7/2001 Kinh nghiệm của Hàn Quốc về mở rộng thị trường trong chiến lược công nghiệp hóa hướng ngoại Nguyễn Quang Hồng 540 Bài tạp chí
200/2001 Truyện cổ tích và lịch sử nghiên cứu truyện cổ tích Hàn Quốc Park Yeon Kwan 553 Bài tạp chí
205/2001 Tranh dân gian truyền thống Hàn Quốc Phạm Quốc Sử 511 Bài tạp chí
6/2001 Về cải cách hành chính ở Hàn Quốc hiện nay Ngô Xuân Bình 1480 Bài tạp chí
/2001 Toàn cầu hóa và ảnh hưởng đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Các khía cạnh kinh tế, xã hội và văn hóa - 955 Sách
/2001 Đặc điểm Nho giáo Koryo (918 - 1392) Lý Xuân Chung 657 Đề tài cấp Cơ sở
5/2001 Valuable Lessons in Crisis Management from Wall Street Cho Jaeho 207 Bài tạp chí
5/2001 Finding a New Diplomatic Approach toward Japan 216 Bài tạp chí
5/2001 Need to Restore Public Debate on Reform of News Media Yu Jae Cheon 210 Bài tạp chí
5/2001 "Sunshine" Policy and Management of State Affairs Chang Dal-Joong 192 Bài tạp chí
5/2001 North korea Should Stop Wasting Time Moon Byung-Ho 192 Bài tạp chí
8/2001 Contemporary Korean Family Structure Kobayashi Takayuki 218 Bài tạp chí
8/2001 The Development of Internationalization and Transformation of Korea's Confucian Jung Byung-yun 286 Bài tạp chí
8/2001 Land Ownership and Environmental Agriculture in a Water-Supply Protection Area in the Seoul Metropolitan Area Fukagawa Hiroshi 223 Bài tạp chí
8/2001 Perspectives on Structural Reform in South Korea: Focus on Reforming Business groups Sakurai Hiroshi 224 Bài tạp chí
8/2001 Current Progress in Structural Reforms of South Korea's Economy and Challenges the Future Kim Dohyung 363 Bài tạp chí
2/2001 TKR-TSR linkage and its impact on ROK-DPRK-Russia relationship Nodari A. Simonia 591 Bài tạp chí
2/2001 Sustaining Inter-Korean Reconciliation: North-South Korea Cooperation Chung-in Moon 525 Bài tạp chí
2/2001 US-Korean Relations: The Evolving Missile Context Edward A.Olsen 537 Bài tạp chí
2/2001 Military Relations Between Rusia and North Korea Seung-Ho Joo 548 Bài tạp chí
2/2001 Economic Implications of Improved DPRK-EU Relations Deok-Ryong Yoon 550 Bài tạp chí