Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2001 Textbook Conflicts and Korea-Japan Relations Myon-Woo Lee 559 Bài tạp chí
32/2001 An Analysis of Korean-American Diplomatic Relations in 2001 and Beyond Young Jeh Kim 574 Bài tạp chí
32/2001 Koreans and Korean-Chinese Relations in Manchuria, 1911-1945: A Nation or an Ethnic Minority? Jeanyoung Lee 887 Bài tạp chí
32/2001 The characteristics and moral grounds of political leadership in modern Korea Dong-Jin Jang 512 Bài tạp chí
32/2001 Democratic Development Processes in Taiwan and South Korea Bum Suk Kim 511 Bài tạp chí
32/2001 The Kim Dae-jung Kidnapping and the Crisis with Japan Jin-o Kwak 514 Bài tạp chí
32/2001 Exclusionary Labor Regimes in Brazil and South Korea: A Historical Analysis Sungsuk Yoon 616 Bài tạp chí
32/2001 Contradictory Aspects of Democratization and Neoliberal Economic Reform: The Philippines and Korea in Comparative Perspective Kwanok Kim 627 Bài tạp chí
32/2001 The Forgotten Soldiers of the Korean War John Kie-chiang Oh 501 Bài tạp chí
32/2001 Korean Politics and Society: The Quest for Underlying Philosophy Doo Boem Shin 639 Bài tạp chí
5/2001 Vấn đề quản lý ngoại hối và kinh nghiệm của Hàn Quốc Đào Minh Phúc 513 Bài tạp chí
32/2001 A Study on the Korea Banking Crisis of 1997: What Cause Banking Crisis? The Case of Korea Ehung Gi Baek, Jeeman Jung 522 Bài tạp chí
3/2001 Cơ chế quản lý kinh doanh của các công ty xuyên quốc gia ở NIEs châu Á Hoàng Thị Bích Loan 527 Bài tạp chí
2/2001 Công nghiệp điện tử và xuất khẩu các mặt hàng điện tử của các nước châu Á Trần Văn Tùng 517 Bài tạp chí
32/2001 The Yusin System: An Inadequate Response to South Korean Student Menace? Luc Walhain 526 Bài tạp chí
32/2001 Political Economy of the Korean Economic Crisis in the Late 1990s Sang-Hwa Chung 568 Bài tạp chí
32/2001 China's Relations with the Korean Peninsula: A Chinese View Xiaoming Zhang 668 Bài tạp chí
2/2001 Gia lễ trong văn hoá Việt - Hàn Ahn Kyong Hwan 487 Bài tạp chí
6/2001 Cải cách các tập đoàn doanh nghiệp và hệ thống tài chính ngân hàng ở Hàn Quốc Ngô Thị Trinh 477 Bài tạp chí
5/2001 Khủng hoảng và cải cách kinh tế ở Hàn Quốc 452 Bài tạp chí
6/2001 Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc trong những năm cuối thập kỷ 90 Võ Hải Thanh 516 Bài tạp chí
5/2001 Nhân tố Nhật Bản trong sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc (1961-1993) Hoàng Văn Hiển 634 Bài tạp chí
5/2001 Phật giáo trên bán đảo Triều Tiên Đỗ Công Định 631 Bài tạp chí
4/2001 Vài nét về hoạt động hành chính giáo dục Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 612 Bài tạp chí
4/2001 Về chiến lược phát triển quốc gia và cải cách nền hành chính ở Hàn Quốc hiện nay Trần Anh Phương 519 Bài tạp chí