Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2002 Công ty xuyên quốc gia của các nền kinh tế công nghiệp mới châu Á Hoàng Thị Bích Loan - 141 Sách
5/2002 Kim Pusik và tác phẩm Samguk Sagi Nguyễn Văn Lịch 851 Bài tạp chí
5/2002 Hàn Quốc và Nhật Bản-những nét giống nhau và khác nhau trong văn hóa lối sống Hồ Hoàng Hoa 712 Bài tạp chí
2/2002 Quan hệ hợp tác toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam trong thế kỷ 21 sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa Lee Han Dong 720 Bài tạp chí
1/2002 Nhìn lại quan hệ kinh tế Việt-Hàn (1992-2001) Hoàng Văn Hiển 714 Bài tạp chí
1/2002 Giao lưu-hợp tác văn hóa giữa Hàn Quốc với CHDCND Triều Tiên trong những năm gần đây Nguyễn Thị Thắm 672 Bài tạp chí
/2002 Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay Lưu Ngọc Trịnh - 875 Sách
/2002 Khủng hoảnh kinh tế-tài chính ở châu Á 1997-1999 nguyên nhân, hậu quả và bài học với Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân - 795 Sách
2/2002 Hình tượng hòn vọng phu trong truyện cổ Việt Nam và Hàn Quốc Đinh Thị Khang 584 Bài tạp chí
213/2002 Nghiên cứu so sánh mô típ về con hổ của truyện cổ tích Hàn Quốc và Việt Nam P2 Park Yeon Kwan 533 Bài tạp chí
212/2002 Nghiên cứu so sánh mô típ về con hổ của truyện cổ tích Hàn Quốc và Việt Nam P1 Park Yeon Kwan 558 Bài tạp chí
4/2002 Xí nghiệp vừa và nhỏ trong khủng hoảng kinh tế ở Hàn Quốc Trần Lan Hương 565 Bài tạp chí
/2002 Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển: Từ góc nhìn châu Á Farrukh Iqbal, Jong-Il You - 972 Sách
/2002 Ảnh hưởng của Nho giáo đối với xã hội Choson (1392 - 1910) Lý Xuân Chung 702 Đề tài cấp Cơ sở
19/2002 A comparative analysis of bilateral and multilateral negotiation in the new roun trade negotiation Park Jung Gu 188 Bài tạp chí
/2002 Modern Korea Woun Sik Choi 307 Bài tạp chí
2/2002 Changing Household Composition in Late Choson-Period Korea with Special Reference to Female Members Mutsuhiko Shima 235 Bài tạp chí
2/2002 Ten years of China-South Korea relations and Beijing's view on Korean reunification Xiaoxiong Yi 354 Bài tạp chí
2/2002 Economic reform in post crisis Korea Doo-yong Yang 227 Bài tạp chí
2/2002 Directions in the financial integration of South and North Korea: based on the experiences of East and West Germany Suhk-sam Park 211 Bài tạp chí
2/2002 Chinese perspectives on the possibility of the China-Korea-Japan free trade agreement Jin Min Chung 221 Bài tạp chí
4/2002 South Korea through Soviet Eyes (1946-1947) ideological perception versus political reality: The shtykov report Ludmila Yushina 215 Bài tạp chí
11/2002 Prospects for a solution to the problem Kwak Seung-ji 247 Bài tạp chí
11/2002 Lifestyle and stress of Filipino migrant workers: comparative studies in Japan and Korea Hirano Yuko Ohara 244 Bài tạp chí
2/2002 Evolving U.S.-ROK-DPRK relations and the future of the ROK-U.S. alliance Huyn ik Hong 213 Bài tạp chí