Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2002 Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc hiện nay Ngô Xuân Bình - 1052 Xã hội
/2002 Thông tin tình hình Hàn Quốc năm 2002 Phạm Thị Kim Huế - 716 Chính trị
/2002 Kinh tế Hàn Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI Võ Hải Thanh - 908 Đề tài cấp Cơ sở
/2002 Hàn Quốc: câu chuyện kinh tế về một con rồng Hoa Hữu Lân - 1039 Sách
/2002 Tra cứu văn hóa Hàn Quốc Hwang Gwi Yeon, Trịnh Cẩm Lan - 1255 Sách
/2002 North Korea under communism Erik Cornell - 641 Sách
/2002 10 năm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc: rộng đường tiến xa - 1037 Sách
5/2002 Tính năng động của việc tiếp thu công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa Linsu Kim 494 Bài tạp chí
1/2002 Cải cách công ty ở Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Mạnh 515 Bài tạp chí
3/2002 Kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại của Hàn Quốc Phạm Thị Huệ 497 Bài tạp chí
4/2002 Khuynh hướng đa dạng hóa của các Chaebol Hàn Quốc và các giải pháp điều chỉnh Vũ Phương Thảo 546 Bài tạp chí
/2002 Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: 10 năm và xa hơn nữa Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế 841 Chính trị
/2002 Industrial Globalization in the Twenty-First Century: Impact and Consequences for East Asia and Korea Lee-Jay Cho - 691 Sách
/2002 The Foreign Economic Policies of Singapore, South Korea, and Taiwan Christopher M. Dent - 693 Sách
/2002 Korean endgame Selig S. Harrision - 660 Sách
/2002 Human rights in Japan, South Korea and Taiwan Ian Neary - 694 Sách
/2002 The Making of Modern Korea Adrian Buzo - 809 Sách
/2002 The Evolution of Large Corporations in Korea Sung-Hee Jwa - 851 Sách
/2002 Catch-up and Crisis in Korea Woontack Hong - 841 Sách
/2002 Syncretism of Buddhism and Shamanism in Korea Hyun-key Kim Hogarth - 768 Sách
/2002 Restructuring the Korean Financial Market in a Global Economy Lee-Jay Cho - 739 Sách
/2002 Korea Annual 2002 - 970 Sách
/2002 Handbook of Korean Art Young sook Pak - 774 Sách
/2002 Korean Society Charles K. Armstrong - 845 Sách
/2002 Market and Society in Korea Dennis McNamara - 963 Sách