Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2003 Đông Bắc Á: một kịch bản khác của cuộc chiến I Rắc Nguyễn Nam Khánh 651 Bài tạp chí
10/2003 Những đặc điểm của âm Hán Việt qua so sánh với âm Hán Hàn Park Ji Hoon 569 Bài tạp chí
2/2003 Tái cơ cấu nợ ở khu vực các tập đoàn kinh doanh Hàn Quốc Vũ Phương Thảo 607 Bài tạp chí
67/2003 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm cho lao động nữ ở một số nước Châu Á Trần Thị Thu 623 Bài tạp chí
6/2003 Quản lý ngân sách nhà nước ở Hàn Quốc Đức Huy 521 Bài tạp chí
3/2003 Nghiên cứu so sánh típ truyện cổ tích về động vật của Hàn Quốc và Việt Nam Park Yeon Kwan 548 Bài tạp chí
11/2003 Những biểu tượng của văn hóa Hàn Quốc Lê Anh Minh 557 Bài tạp chí
9/2003 Cải tổ cơ cấu của công ty Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính theo lộ trình 5 nguyên tắc của chính phủ Ngô Xuân Bình 581 Bài tạp chí
3/2003 Những nét mới trong chính sách thu hút đầu tư FDI ở Hàn Quốc 539 Bài tạp chí
2/2003 Dealing with the threat of a Korean crisis Masao Okonogi 640 Bài tạp chí
2/2003 U.S. forces in Korea and development of ROK air force Kang Sung-Hack 603 Bài tạp chí
1/2003 Presidential leardership and effective transitions Edwin Meese III 589 Bài tạp chí
1/2003 A comparative study on regional innovation systems in Sweden and South Korea Sang-chul Park 569 Bài tạp chí
1/2003 Belief systems and strained alliance: the impact of American pressure on South Korean politics and the demise of the Park Regime in 1979 Sun-won Park 530 Bài tạp chí
1/2003 The implications of anti-Americanism in Korea for the future of the U.S.-ROK alliance Balbina Y.Hwang 632 Bài tạp chí
2/2003 South Korea's development plan and North Korea strategy for the 12st century: oriented for development as a hub nation in Northeast Asia by inaugurating the Korean peninsula's era of management Bae Jung Ho 713 Bài tạp chí
2/2003 A study of the policy of reconciliation and cooperation and the future of North/South Korea Cho Min 460 Bài tạp chí
2/2003 North Korea's admission of development of nuclear weapons and policy directions South Korean must take Park Young Ho 872 Bài tạp chí
2/2003 Relations among North Korea, South Korea and the United States and the peaceful coexistence of the two Koreas Park Young Ho 542 Bài tạp chí
2/2003 WMD development of North Korea and South Korea's strategy towards the North Hong Kwan Hee 652 Bài tạp chí
2/2003 Institutionalization of South-North Korea relationship: theories and practices Kim Hak Sung 531 Bài tạp chí
2/2003 Counter-strategies concerning "rogue states": baisc concepts and critical review Park Hyeong Jung 532 Bài tạp chí
2/2003 Characteristics of North Korea's South Korean policy Chon Hyun Joon 344 Bài tạp chí
4/2003 Kimchi's fermentation process yields a 'wonder' food Kim Soon-Dong 360 Bài tạp chí
4/2003 Digital age and everyday life: adopting a digital mindset Yi Dong-Yeon 219 Bài tạp chí