Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2003 The Birth of a Welfare State in Korea: The Unfinished Symphony of Democratization and Globalization Ho Keun Song 161 Bài tạp chí
3/2003 Budget Review in the National Assembly of Democratic Korea Chan Wook Park 180 Bài tạp chí
2/2003 Democratic Governance in South Korea: The Perspectives of Ordinary Citizens and Their Elected Representatives Shin Doh Chull 156 Bài tạp chí
7/2003 North Korea's renewed nuclear challenge Hideya Kurata 292 Bài tạp chí
2/2003 Specification of Domestic and Foreign Factors on the Inventory Model Young-Keun Chung 204 Bài tạp chí
3/2003 Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, thành tựu và thách thức Phan Minh Sơn, Chung Yoon Jea 848 Bài tạp chí
43/2003 Globalization and Industrial Relations in Korea Lee Byoung-Hoon 608 Bài tạp chí
43/2003 The Rule of Law and the Rule of Virtue: On the Necessity for Their Mutual Integration Kang Jung In 680 Bài tạp chí
43/2003 Characteristics of Agricultural Techniques in 18th and 19th Century Joseon Dynasty Yeom Jeong-Sup 528 Bài tạp chí
43/2003 Treaties, Extraterritorial Rights, and American Protestant Missions in Late Joseon Korea Ryu Dae Young 600 Bài tạp chí
43/2003 African Migrant Workers' Views of Korean People and Culture Han Geon-Soo 728 Bài tạp chí
43/2003 Contemporary Chinese Narratives on Korean Culture Jang Soo Hyun 600 Bài tạp chí
43/2003 Korean Culture Seen through Westerners' Eyes Hahm Hanhee 803 Bài tạp chí
43/2003 Self-Representation: The Visualization of Koreanness in Tourism Posters during the 1970s and 1980s Kim Young-Hoon 557 Bài tạp chí
43/2003 What Is Korean Culture Anyway? - A Critical Review - Yi Jeong-Duk 785 Bài tạp chí
43/2003 Popular Discourses on Korean Culture: From the Late 1980s to the Present Kweon Sug-In 533 Bài tạp chí
43/2003 The Anthropology of the Discourse on the Koreanness of Koreans Han Kyung-koo 679 Bài tạp chí
10/2003 Mối liên hệ giữa giáo dục và phát triển kinh tế: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và gợi ý đối với Việt Nam Ngô Thị Trinh 643 Bài tạp chí
10/2003 Tái điều chỉnh khu vực tài chính - ngân hàng ở một số nước Đông Á sau khủng hoảng Tiến Thành 522 Bài tạp chí
2/2003 Kim-Xi-Xưp (Kim Thời Tập) (1435-1493) và tác phẩm truyền kỳ nổi tiếng "Kim Ngao tân thoại" Lý Xuân Chung 427 Bài tạp chí
3/2003 Nhận thức về giá trị văn hóa Nho giáo truyền thống Hàn Quốc với xã hội hiện đại Nguyễn Văn Hồng 674 Bài tạp chí
/2003 Tìm hiểu chính đảng ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm - 697 Đề tài cấp Cơ sở
6/2003 ý thức gia đình Nho giáo trong cách suy nghĩ của người Hàn Quốc Lê Thị Thu Giang 571 Bài tạp chí
6/2003 Một số biện pháp khắc phục khủng hoảng tài chính ở Hàn Quốc Phạm Thị Xuân Mai 420 Bài tạp chí
1/2003 Quan hệ an ninh đối ngoại Nhật Bản với bán đảo Triều Tiên năm 2002 Trần Anh Phương 487 Bài tạp chí