Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2003 Tái cơ cấu nợ ở khu vực các tập đoàn kinh doanh Hàn Quốc Vũ Phương Thảo 607 Bài tạp chí
2/2003 Dealing with the threat of a Korean crisis Masao Okonogi 640 Bài tạp chí
2/2003 U.S. forces in Korea and development of ROK air force Kang Sung-Hack 603 Bài tạp chí
2/2003 South Korea's development plan and North Korea strategy for the 12st century: oriented for development as a hub nation in Northeast Asia by inaugurating the Korean peninsula's era of management Bae Jung Ho 713 Bài tạp chí
2/2003 A study of the policy of reconciliation and cooperation and the future of North/South Korea Cho Min 460 Bài tạp chí
2/2003 North Korea's admission of development of nuclear weapons and policy directions South Korean must take Park Young Ho 872 Bài tạp chí
2/2003 Relations among North Korea, South Korea and the United States and the peaceful coexistence of the two Koreas Park Young Ho 542 Bài tạp chí
2/2003 WMD development of North Korea and South Korea's strategy towards the North Hong Kwan Hee 652 Bài tạp chí
2/2003 Institutionalization of South-North Korea relationship: theories and practices Kim Hak Sung 531 Bài tạp chí
2/2003 Counter-strategies concerning "rogue states": baisc concepts and critical review Park Hyeong Jung 532 Bài tạp chí
2/2003 Characteristics of North Korea's South Korean policy Chon Hyun Joon 344 Bài tạp chí
2/2003 Sectoral Effectsd of Favorabel Imported-Input Price Shocks Choi Jang-Jip 211 Bài tạp chí
2/2003 Credible Judiciary and Welfare System Kookshin Ahn 211 Bài tạp chí
2/2003 The Adoption and Diffusion of Service Products Myung Joong Kwon 207 Bài tạp chí
2/2003 Endogenous Spillovers and A Costly Research Joint Venture Jeong-Eon Kim 223 Bài tạp chí
2/2003 The Effects of Exogenous Shocks on a Production Frontier and Technical Efficiency in Korea Mi-Kyung Pai 190 Bài tạp chí
2/2003 Democratic Governance in South Korea: The Perspectives of Ordinary Citizens and Their Elected Representatives Shin Doh Chull 156 Bài tạp chí
2/2003 Specification of Domestic and Foreign Factors on the Inventory Model Young-Keun Chung 204 Bài tạp chí
2/2003 Kim-Xi-Xưp (Kim Thời Tập) (1435-1493) và tác phẩm truyền kỳ nổi tiếng "Kim Ngao tân thoại" Lý Xuân Chung 427 Bài tạp chí
2/2003 Vai trò của truyền thông đại chúng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội Hàn Quốc Lê Thanh Bình 572 Bài tạp chí
2/2003 Những biến đổi chính trị ở Hàn Quốc trong những năm 1980 Nguyễn Thị Thắm 508 Bài tạp chí
2/2003 Về chiến lược phát triển kinh tế của Hàn Quốc Phạm Ngọc Quang 524 Bài tạp chí
2/2003 Giao lưu văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản, Korea, Việt Nam trong tiến trình lịch sử Nguyễn Văn Hồng 496 Bài tạp chí
2/2003 Nhìn lại 10 năm (1992-2002) quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Cảnh Huệ, Nguyễn Trinh Nghiệu 693 Bài tạp chí