Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
1/2005 Korea - China cultural relations and a "Communal House" Lee Wook Yon 560 Bài tạp chí
2/2005 The political economy of a Korea - Japan FTA Sohn Yun 599 Bài tạp chí
3/2005 Moving forward with Korea's "Northeast Asian cooperation initiative" Bae Geung Chan 767 Bài tạp chí
5/2005 Obstacles to enhancing Korea's corporate competitiveness Lee Seung-hoon 793 Bài tạp chí
4/2005 Korea's job-creation policy measures and related tasks Kim Gi Seung 877 Bài tạp chí
4/2005 Changes in the Korean identity in the globalization era Jeon Jaeho 627 Bài tạp chí
5/2005 Korea's policy measures for energy security Ryu Ji-chul 891 Bài tạp chí
5/2005 ODA policies of advanced nations and related tasks for Korea Oh Sang-sik 520 Bài tạp chí
5/2005 Evolution of women's employment and gender discrimination in Korea Lee Kye Woo 740 Bài tạp chí
2/2005 New roles for Incheon's port authority: precedents, perspectives and policies Peter J. Rimmer 775 Bài tạp chí
2/2005 International efforts to combat corruption and Korea's anti-corruption drive Yong Soo Park 747 Bài tạp chí
3/2005 The ROK-U.S. alliance and Korea's security strategy for the 21st century Woo Sang Min 845 Bài tạp chí
4/2005 Prospects for development assistance to North Korea and the role of South Korea Edward P. Reed 605 Bài tạp chí
4/2005 ROK-U.S. interests and alliance in a new era: a prescription for change Paul F. Chamberlin 579 Bài tạp chí
3/2005 Humanitarian rescue as prologue to reunification of a free Korea Nicholas Eberstadt 524 Bài tạp chí
2/2005 The role of the Korean factor in China's foreign policy Liping Xia 873 Bài tạp chí
1/2005 Tìm hiểu về thực trạng an ninh khu vực Đông Á Nguyễn Thanh Hiền 591 Bài tạp chí
4/2005 Nhìn lại quan hệ giữa Nga và Bắc Triều Tiên thời gian qua Đỗ Trọng Quang 656 Bài tạp chí
45/2005 A Study of Han Yong-un's "On the Reform of Korean Buddhism" Kim Kwang Sik 803 Bài tạp chí
45/2005 Korean Buddhist Reforms and Problems in the Adoption of Modernity during the Colonial Period Pori Park 596 Bài tạp chí
1/2005 Nghiên cứu so sánh một số tiểu thuyết truyền kỳ của Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Quốc Toàn Huệ Khanh 601 Bài tạp chí
1/2005 Hướng tới một cộng đồng kinh tế Đông Á phát triển bền vững Ngô Xuân Bình 642 Bài tạp chí
5/2005 Quan hệ hợp tác kinh tế của Hàn Quốc và các nước trong khu vực Đông Á: Tình hình và triển vọng Võ Hải Thanh 591 Bài tạp chí
45/2005 Gendered Response to Modernity: Kim Iryeop and Buddhism Jin Y. Park 642 Bài tạp chí
45/2005 China's Northeast Project and Korean History Yoon Hwy-Tak 947 Bài tạp chí