Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2005 Hiệu quả của chính sách tín dụng của chính phủ Hàn Quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa Vũ Phương Thảo 390 Bài tạp chí
/2005 Quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI: vấn đề, sự kiện và quan điểm Trình Mưu, Vũ Quang Vinh - 957 Sách
/2005 Lịch sử quan hệ quốc tế từ chiến tranh thế giới thứ hai đến chiến tranh Triều Tiên Phạm Giảng - 961 Sách
/2005 Khái niệm văn hóa văn minh và văn hóa truyền thống Hàn Lê Quang Thiêm - 721 Sách
/2005 Chính sách tiền tệ và sự điều tiết vĩ mô của ngân hàng trung ương Lê Vinh Danh - 639 Sách
/2005 Đương đầu với tham nhũng ở Châu Á: những bài học thực tế và khuôn khổ hành động Viện Khoa học thanh tra - 790 Sách
/2005 Một vòng quanh các nước: Hàn Quốc Trần Vĩnh Bảo - 945 Sách
2/2005 Sự giao thoa giữa vốn xã hội với các giao dịch kinh tế trong gia đình, so sánh gia đình Việt Nam và gia đình Hàn Quốc Nguyễn Quý Thanh 519 Bài tạp chí
23/2005 Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc 649 Chính trị
6/2005 Hôn nhân và địa vị của người phụ nữ Hàn Quốc Trần Mạnh Cát 621 Bài tạp chí
3/2005 Vài nét tương đồng về lịch sử và văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc thời cận đại Chương Thâu 719 Bài tạp chí
3/2005 Về một bài viết so sánh giữa truyện dân gian Việt Nam và truyện dân gian Hàn Quốc Lê Xuân Mậu 518 Bài tạp chí
2/2005 Nghiên cứu so sánh truyện cổ tích Hàn Quốc và Việt Nam thông qua truyện Du lãm cầu phúc của Hàn Quốc và Sự tích con bìm bịp của Việt Nam Jeon Hie Kyung 581 Bài tạp chí
12/2005 Văn hóa đại chúng Hàn Quốc ở Việt Nam Lee Han Woo 520 Bài tạp chí
2/2005 Nghiên cứu so sánh một tiểu thuyết truyền kì trong Kim ngao tân thoại (Hàn Quốc), Truyền kì mạn lục (Việt Nam) và Tiễn đăng tân thoại (Trung Quốc) Toàn Huệ Khanh 560 Bài tạp chí
12/2005 Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Thực trạng và triển vọng Nguyễn Hữu Cát 723 Bài tạp chí
/2005 Currents and Countercurrents Robert E. Buswell, Jr - 590 Sách
/2005 A Philosopher's Journey into Rehe Ko MiSook - 1115 Sách
/2005 Rationale for a China-Japan-Korea FTA and its impact on the Korean Economy Chang Jae Lee - 695 Sách
/2005 Korea - Japan FTA: toward a model case for East Asian economic integration Choong Yong Ahn - 710 Sách
/2005 Feasibility and economic effects of a Korea - U.S. FTA Junkyu Lee - 723 Sách
/2005 Economic effects of a Korea - China FTA and policy implications Hongshik Lee - 618 Sách
/2005 Korean Attitudes toward the United States David I. Steinberg - 689 Sách
/2005 Korea and the dual Chinese challenge Francoise Nicolas - 708 Sách
/2005 Korea's currency crisis and regulations on merchant banking corporations Doo Yull Choi - 962 Sách