Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2005 Về xu hướng hợp tác ASEAN và Đông Bắc Á Nguyễn Xuân Dũng 687 Bài tạp chí
2/2005 Ấn tượng Hàn Quốc và những mộc bản cổ thế kỷ 13 Nguyễn Thu Hoài 531 Bài tạp chí
2/2005 Korean Ceramics seek to cature the essence of nature Jeon Seung-chang 589 Bài tạp chí
2/2005 The political economy of a Korea - Japan FTA Sohn Yun 599 Bài tạp chí
2/2005 New roles for Incheon's port authority: precedents, perspectives and policies Peter J. Rimmer 775 Bài tạp chí
2/2005 International efforts to combat corruption and Korea's anti-corruption drive Yong Soo Park 747 Bài tạp chí
2/2005 The role of the Korean factor in China's foreign policy Liping Xia 873 Bài tạp chí
2/2005 Bàn về tác động của các chính sách tín dụng ở Hàn Quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa Nguyễn Chí Long 639 Bài tạp chí
2/2005 So sánh và phân tích mô hình phát triển kinh tế - công nghệ của Việt Nam và các nước Đông Á Nguyễn Quang 524 Bài tạp chí
2/2005 Chủ nghĩa khu vực và thực tiễn Đông Á Đinh Thị Hiền Lương 601 Bài tạp chí
2/2005 Một số khía cạnh chính trị và an ninh của cộng đồng Đông Á Hoàng Anh Tuấn 512 Bài tạp chí
2/2005 Sự giao thoa giữa vốn xã hội với các giao dịch kinh tế trong gia đình, so sánh gia đình Việt Nam và gia đình Hàn Quốc Nguyễn Quý Thanh 519 Bài tạp chí
2/2005 Nghiên cứu so sánh truyện cổ tích Hàn Quốc và Việt Nam thông qua truyện Du lãm cầu phúc của Hàn Quốc và Sự tích con bìm bịp của Việt Nam Jeon Hie Kyung 581 Bài tạp chí
2/2005 Nghiên cứu so sánh một tiểu thuyết truyền kì trong Kim ngao tân thoại (Hàn Quốc), Truyền kì mạn lục (Việt Nam) và Tiễn đăng tân thoại (Trung Quốc) Toàn Huệ Khanh 560 Bài tạp chí