Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
10/2006 Tìm hiểu mạng sản xuất ở Đông Bắc Á (phần I: Mạng mậu dịch Đông Bắc Á) Ngô Minh Thanh 654 Bài tạp chí
9/2006 Chủ nghĩa khu vực Đông Á và quan hệ Nhật Bản-ASEAN Lê Hoàng Anh 622 Bài tạp chí
9/2006 Liên kết Đông Á: Triển vọng và thách thức chủ yếu Trần Quang Minh 660 Bài tạp chí
8/2006 Mô hình thu hút mậu dịch các nước Đông Bắc Á-những phân tích và chứng minh thực tế Lý Tú Mẫn 608 Bài tạp chí
8/2006 Hướng tới cộng đồng Đông Á-một số thách thức hiện tại Đỗ Ánh 598 Bài tạp chí
7/2006 Xây dựng cộng đồng Đông Á: Những thách thức chủ yếu Nguyễn Duy Dũng 584 Bài tạp chí
355/2006 Vận dụng kinh nghiệp của Hàn Quốc vào đầu tư phát triển đào tạo nghề của Việt Nam Nguyễn Hức Tĩnh 695 Bài tạp chí
/2006 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay Trần Quang Lâm, An Như Hải - 899 Sách
12/2006 Ý nghĩa văn học sử của tiểu thuyết truyền kỳ Hàn - Trung - Việt Jeon Hye Kyung 610 Bài tạp chí
19/2006 Phát triển khoa học và công nghệ Hàn Quốc (1960-1980): Hệ thống kế toán tự chủ trên những nghiên cứu theo hợp đồng Choi Hyung-Sup 540 Bài tạp chí
17/2006 Phát triển khoa học và công nghệ Hàn Quốc: Viện Bartell được chọn làm viện kết nghĩa (1960-1980) Choi Hyung-Sup 624 Bài tạp chí
2/2006 Đại học đẳng cấp quốc tế: Bài học từ Hàn Quốc Đặng Đình Thi 583 Bài tạp chí
364/2006 Dạy nghề và mối quan hệ nhà trường-doanh nghiệp ở Hàn Quốc Vũ Xuân Hùng 597 Bài tạp chí
292/2006 Giáo dục kĩ thuật nghề nghiệp ở Hàn Quốc Nguyễn Viết Sự 591 Bài tạp chí
281/2006 Kinh nghiệm xây dựng Luật dạy nghề ở một số nước Đức Minh 585 Bài tạp chí
3/2006 Văn hóa doanh nhân Nguyễn Thị Hiền 567 Bài tạp chí
4/2006 Những chuyển động kinh tế chủ yếu trong quá trình hướng tới Cộng đồng Đông Á Nguyễn Xuân Thắng, Bùi Trường Giang 514 Bài tạp chí
1/2006 Managing the "foreign" and "domestic": Kilsoo Haan, Korean Diasporic Nationalism and the U.S Liberal state, 1931-1945 Richard Kim 967 Bài tạp chí
1/2006 Yi Hun-gu's agricultural reform theory and nationalist economic thought Pang Kie-Chung 1114 Bài tạp chí
1/2006 Performative ethnicities: Culture and Class in 1930 Colonial Korea Jin-kyung Lee 849 Bài tạp chí
1/2006 The literary works of Kim Nam-chon: "Overcoming the modern," Waste, and Venice Kim Chul 799 Bài tạp chí
1/2006 Yi Kwang-su and the Endorsement of State Power Park Chan-seung 785 Bài tạp chí
2/2006 The Korea democracy barometer surveys: unraveling the cultural and institutional dynamics of democratization, 1997-2004 Doh Chull Shin 606 Bài tạp chí
2/2006 Confidence in public institutions and democracy in South Korea Myungsoon Shin 589 Bài tạp chí
2/2006 Democratization and the Changing Pattern of Social Pacts in Korea Chung - Hee Lee 582 Bài tạp chí