Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
49/2007 Quản lý cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ: Kinh nghiệm từ Hàn Quốc Đinh Thị Mỹ Loan 519 Bài tạp chí
46/2007 Jong yong-Yun và Chaebol Samsung Nguyễn Bình 527 Bài tạp chí
11/2007 Bước phát triển quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Quế 737 Bài tạp chí
2/2007 The Eminent Koryo Monk: Stele Inscriptions as Sources for the Lives and Careers of Koryo Monks Sem Vermeersch 1004 Bài tạp chí
4/2007 Imaginary Image: Disseminating Korean Cultural Ideals Ruth Scheidhauer 958 Bài tạp chí
2/2007 Ancient Literacy: Comparison and Periodization Kiho Song 867 Bài tạp chí
2/2007 A Clash of Empires in East Asia: The Geneva Conference on Korea, 1954 Haruka Matsuda 1038 Bài tạp chí
3/2007 The Discursive Foundations of the South Korean Developmental State: Sasanggye and the Reception of Modernization Theory Michael Kim 889 Bài tạp chí
3/2007 After the Developmental State in South Korea Moon-Gi Suh 663 Bài tạp chí
1/2007 Spotlight on the flow of philosophical trends in korea's buddhist history: an analysis of extant records Gi-Yeong Lee 810 Bài tạp chí
1/2007 One-mind succeeds as the spirituality of Korean buddhism Jeong-Bae Mok - 558 Bài tạp chí
1/2007 Korean buddhism relative to Chinese Buddhism in the East Asian Buddhist Context Byeong-Heon Choi 591 Bài tạp chí
3/2007 The news media function of government websites and communicative engagement in E-Governance in Korea Ji-Young Kim 834 Bài tạp chí
3/2007 Choson Korean officials in the land of Tokugawa Japan: Ethnic perceptions in the 1719 Korean Embassy Nam-lin Hur 828 Bài tạp chí
3/2007 Interpreting wangjing: Ordinary foreigners in a globalizing town Jungmin Seo 664 Bài tạp chí
2/2007 Reinventing the Korean Welfare System: Still a Case for "Politics against Maket" ? Se-Hoon Ko 702 Bài tạp chí
2/2007 Value Harmony as a Social Capital and EHW factors in Korea Kwan-chun Lee 696 Bài tạp chí
4/2007 Strategy for Innovative Clusters in the Changwon Industrial Complex, South Korea Sang-Chul Park 672 Bài tạp chí
4/2007 A study of the Workplace Values: The Behavior and Managerial Practices of Second Generation Korean Americans Yoseop Lee 639 Bài tạp chí
4/2007 Magnetic Koreatown: Location and Growth in Transition Hyunsun Choi 680 Bài tạp chí
4/2007 The Governance of Foreign Workers in Korea and Japan Sook-Jong Lee 674 Bài tạp chí
1/2007 Interpretation of Korean Buddhism from the Historical View of Mental History Ik-Jin Ko 479 Bài tạp chí
12/2007 Kinh nghiệm phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của một số nước Châu Á Nguyễn Xuân Thắng, Trần Thị Cẩm Trang 747 Bài tạp chí
7/2007 Tham nhũng ở một số nước Đông và Đông Nam Á: nhìn từ góc độ an ninh con người P2 Hoàng Thanh Nhàn 718 Bài tạp chí
6/2007 Tham nhũng ở một số nước Đông và Đông Nam Á: nhìn từ góc độ an ninh con người P1 Hoàng Thanh Nhàn 582 Bài tạp chí