Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
4/2008 Jeongseon's natural beauty endures the passage of time Lee Yong - han 642 Bài tạp chí
4/2008 Yaksik rice cake Tasty and healthy treat Paik Jae - eun 461 Bài tạp chí
4/2008 Korea delivers with speed and agility Song Doyoung 685 Bài tạp chí
3/2008 Chính sách đối ngoại của Nga đối với khu vực Đông Á từ năm 1991đến nay Vũ Thụy Trang 759 Bài tạp chí
1/2008 Một số điều chỉnh khuôn khổ thể chế về quản trị công ty tại bốn nước Đông Á sau khủng hoảng Trương Thị Nam Thắng 604 Bài tạp chí
1/2008 Kinh nghiệm một số nước về phát triển dịch vụ viễn thông trong điều kiện tự do hóa và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam Nguyễn Chiến Thắng 578 Bài tạp chí
1/2008 Di cư lao động ở ASEAN: xu hướng và giải pháp Phạm Thị Thanh Bình 619 Bài tạp chí
6/2008 Một số điều chỉnh trong chính sách an ninh của Mỹ đối với khu vực Đông Á giai đoạn 2001 đến nay Đặng Thanh Minh 556 Bài tạp chí
6/2008 Đông Nam Á và Đông Á trong học thuyết Fukuda 2008 Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Thị Thùy Dung 559 Bài tạp chí
12/2008 Tham nhũng ở Đông Á nhìn từ góc độ an ninh con người Nguyễn Duy Dũng 610 Bài tạp chí
12/2008 Một số vấn đề do lịch sử để lại trong quan hệ giữa các nước Đông Á và ảnh hưởng của nó đến tiến trình hội nhập khu vực Đông Á Đỗ Thanh Bình 658 Bài tạp chí
1/2008 Trung Quốc: "con rồng mới" ở Đông Á Trần Anh Phương 552 Bài tạp chí
7/2008 Vai trò của hợp tác kinh tế Trung - Nhật đối với cộng đồng kinh tế Đông Á Lê Thị Ái Lâm 584 Bài tạp chí
1/2008 Công ty xuyên quốc gia (TNC) trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế Lê Văn Sang 597 Bài tạp chí
4/2008 Chính sách FTA của Hàn Quốc và hợp tác thương mại Hàn Quốc - ASEAN Quang Thị Ngọc Huyền 447 Bài tạp chí
7/2008 Hội nhập kinh tế Đông Á: từ góc nhìn của Ấn Độ và Hàn Quốc Hoàng Thanh Nhàn 606 Bài tạp chí
10/2008 Nước Nga với một số nước đối tác ở Đông Á trong thập niên đầu thế kỷ XXI Ngô Tất Tố 731 Bài tạp chí
/2008 Đông Kinh Đại Toàn Choi Jae U - 757 Sách
/2008 Thể thơ mới Hàn Quốc và thơ mới Việt Nam ĐHKHXH&NV - 683 Sách
/2008 Tìm hiểu nội dung của Huấn Dân Chính Âm Viện Ngôn ngữ Quốc gia Hàn Quốc - 1044 Sách
10/2008 Hiện trạng và đặc trưng hôn nhân xuyên biên giới vùng Đông và Đông Nam Á Trần Hồng Vân 612 Bài tạp chí
9/2008 Hôn nhân Việt Nam - Hàn Quốc: những khía cạnh văn hóa - xã hội Hoàng Bá Thịnh 859 Bài tạp chí
135/2008 Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc Nguyễn Như Bình 669 Bài tạp chí
32/2008 Bước đầu tìm hiểu giáo dục phổ thông ở Hàn Quốc Tôn Thân 513 Bài tạp chí
3/2008 Chính sách đối ngoại của Nga đối với khu vực Đông Á từ năm 1991 đến nay Vũ Thụy Trang 626 Bài tạp chí