Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2011 Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam - 158 Kinh tế
/2011 Green growth strategy for Viet Nam and Korea: Joint capacity building for policy makers - 164 Kinh tế
/2011 Hội thảo hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về tăng trưởng xanh - 201 Kinh tế
6/2011 Thảm họa động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân tại Fukushima – một số tác động kinh tế chủ yếu đối với Nhật Bản và khu vực Đông Bắc Á Phạm Quý Long 893 Kinh tế
9/2011 Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công Ngô Thành Can 686 Bài tạp chí
/2011 Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc Nguyễn Trường Tân - 1133 Sách
/2011 Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 1992 đến nay và triển vọng phát triển đến năm 2020 Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Văn Dương - 1130 Sách
5/2011 So sánh mô típ "sự bắt chước bị thất bại" trong truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam và Hàn Quốc Phạm Đặng Xuân Hương 579 Bài tạp chí
3/2011 Vai trò và nhân tố thúc đẩy sự phát triển khoa học xã hội Hàn Quốc Phạm Thị Thanh Bình 688 Bài tạp chí
8/2011 Mỹ khen ngợi giáo dục ở Hàn Quốc Nguyễn Xuân Chánh 583 Bài tạp chí
7/2011 Chaebol Samsung và phát triển công nghiệp điện tử ở Hàn Quốc Nguyễn Xuân Chánh 542 Bài tạp chí
5/2011 Theo kinh nghiệm của Hàn Quốc? Nguyễn Xuân Chánh 751 Bài tạp chí
3/2011 Nhận diện một số vấn đề kinh tế-chính trị nổi bật ở Đông Bắc Á Ngô Xuân Bình 633 Bài tạp chí
8/2011 Xã hội dân sự một số nước Đông Á: Đặc điểm, bản chất và tác động Hoàng Thị Thanh Nhàn 619 Bài tạp chí
7/2011 Lịch sử phát triển thông tin khoa học xã hội Hàn Quốc Phạm Thị Thanh Bình 549 Bài tạp chí
5/2011 Chuẩn bị cho bước phát triển nhảy vọt: Kinh nghiệm ở một số quốc gia Hoàng Xuân Long, Cao Tường Huy 525 Bài tạp chí
/2011 Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh Đoàn Lê Giang - 704 Sách
12/2011 Tác động xã hội của khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam và Đông Á: thực tiễn và kiến nghị Phạm Thị Thanh Hồng, Nguyễn Bình Giang 554 Bài tạp chí
4/2011 A Nostalgic stroll around Seochon Kim Yoo - kyung 161 Bài tạp chí
11/2011 IPR protection and trade flows in Korea Yoon Heo 433 Bài tạp chí
11/2011 The dynamic patterns of Korea's export specialization Nguyễn Khánh Doanh 569 Bài tạp chí
11/2011 Employment effects of trade expansion and foreign direct investment: The case of Korean manufacturing industry Trần Nhuận Kiên 434 Bài tạp chí
2/2011 Jeju: The past, present and future Choi Sung - ja 502 Bài tạp chí
2/2011 Praying for the Mercy of the Goddess of wind: Yeongdeung Shaman rites Kim Yoo - kyung 482 Bài tạp chí
2/2011 Legendary strength of Jeju women Heo Yeong - seon 472 Bài tạp chí