Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
8/2012 ASEAN trong giai đoạn phát triển mới: một số vấn đề và triển vọng Nguyễn Huy Hoàng 636 Bài tạp chí
/2012 Man's destiny and Juche idea - 1229 Sách
7/2012 Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 Lê Thị Ái Lâm 462 Bài tạp chí
8/2012 Kinh doanh bưu chính một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam Bùi Xuân Phong 448 Bài tạp chí
10/2012 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp phụ trợ ở một số nước Châu Á: bài học cho Việt Nam Đỗ Huy Thưởng 459 Bài tạp chí
2/2012 Quan hệ Oxtraylia - Hàn Quốc: Lịch sử và triển vọng Lê Tùng Lâm 533 Bài tạp chí
5/2012 Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đến hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Lê Phương Hòa 384 Bài tạp chí
6/2012 Điều chỉnh mô hình phát triển kinh tế của một số nước Đông Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009 Đặng Thị Phương Hoa 399 Bài tạp chí
8/2012 ASEAN 45 năm: thành tựu và những vấn đề đặt ra Nguyễn Duy Dũng 497 Bài tạp chí
8/2012 Hợp tác đầu tư của ASEAN: kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra Lê Phương Hòa 385 Bài tạp chí
/2012 Korea in the 21st century Ri Song Hwan - 787 Sách
/2012 Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới Ngô Xuân Bình - 1116 Sách
/2012 Sharing Korean development experiences with Vietnam KOICA - 911 Sách
5/2012 Tái cấu trúc kinh tế Hàn Quốc: Nhìn từ góc độ tái cấu trúc doanh nghiệp Hoàng Thị Thanh Nhàn 539 Bài tạp chí
178/2012 Tái cấu trúc khu vực tài chính - Bài học từ Hàn Quốc Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Thanh Huyền, Vũ Hùng Phương 475 Bài tạp chí
2/2012 Đạo Tin lành có phải là một tôn giáo của Hàn Quốc? Một trăm năm các Hội Thánh Tin Lành ở Triều Tiên Heung Soo Kim 696 Bài tạp chí
1/2012 Đạo Tin lành có ảnh hưởng đến Hàn Quốc như thế nào? Sang Gyoo Lee 677 Bài tạp chí
4/2012 Doanh nghiệp với tư cách thành bang Kim Sang Bong 593 Bài tạp chí
7/2012 Sotdae nét đặc sắc trong văn hóa Hàn Quốc Lê Thị Nhuấn 492 Bài tạp chí
1/2012 Cuộc sống của "Mi-hon-mo" trong xã hội Hàn Quốc: những khó khăn và định kiến xã hội Nguyễn Thị Thu Vân 560 Bài tạp chí
358/2012 Chính sách phân phối thu nhập vì người nghèo qua phúc lợi xã hội ở Nhật Bản, Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Hoàng Triều Hoa 698 Bài tạp chí
195/2012 Phân cấp quản lý giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương ở Hàn Quốc Trần Thị Diệu Oanh 620 Bài tạp chí
20/2012 Hàn Quốc chọn hướng đi đúng 692 Bài tạp chí
34/2012 Vài nét về giáo dục Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam Bùi Mạnh Hùng 602 Bài tạp chí
2/2012 Pháp luật bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của Hàn Quốc Đặng Quang Tuyến 579 Bài tạp chí