Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2012 Tác động của tăng trưởng kinh tế đối với vấn đề phúc lợi xã hội của Hàn Quốc giai đoạn từ 1997 đến 2010 Phạm Thị Linh 818 Luận văn Th.S
/2012 Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và giới thiệu tết Trung thu của Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam An Thu Trà 1668 Luận văn Th.S
/2012 Vai trò của "tăng trưởng xanh" trong phát triển bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu của Hàn Quốc, khả năng ứng dụng tại Việt Nam Trần Thị Bình Minh 1769 Luận văn Th.S
/2012 Chính sách của các nước lớn (Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc) đối với bán đảo Triều Tiên từ khi kết thúc chiến tranh lạnh đến nay Nguyễn Thị Thu Thảo 1482 Luận văn Th.S
/2012 Hội thảo nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam Đại học quốc gia Hà Nội 1316 Xã hội
/2012 Korea - Vietnam Relations KISEAS, SEASREP, CWIS 738 Chính trị
11/2012 Thể loại từ ở Hàn Quốc trong sự so sánh với truyền thống từ học Đông Á Phạm Văn Ánh 580 Văn hóa
11/2012 Hiện thực nông thôn Bán đảo Triều Tiên và Việt Nam những năm 1930 trong tác phẩm văn học của Park Yeong Jun và Ngô Tất Tố Trần Thị Lan Anh 645 Văn hóa
11/2012 Sự tiếp nhận tác giả Shin Kyung-sook và tác phẩm “Hãy chăm sóc mẹ” ở Việt Nam Hoàng Thị Xuân Vinh 772 Văn hóa
11/2012 Sijo Hàn Quốc và hát nói Việt Nam - Từ điểm nhìn so sánh Vũ Thị Thanh Tâm 521 Văn hóa
11/2012 Biểu tượng hoa cúc của Đào Uyên Minh trong thơ ca cổ điển Việt Nam và Hàn Quốc Lưu Hồng Sơn 546 Văn hóa
11/2012 Tương đồng các tiểu truyện thiền sư Hàn Quốc và Việt Nam trước thế kỷ XIV Nguyễn Hữu Sơn 532 Văn hóa
11/2012 Truyền thuyết Man Nương của Việt Nam và vu ca Tanggeum Aegi của Hàn Quốc Phan Thị Thu Hiền 659 Văn hóa
10/2012 Biến đổi cơ cấu dân số ở các nước Đông Bắc Á Trần Thị Nhung 641 Xã hội
10/2012 Các chính sách của Chính phủ Hàn Quốc đối với vấn đề thống nhất Bán đảo Triều Tiên Lê Thị Thu Giang 759 Lịch sử
9/2012 Thách thức an ninh phi truyền thống tại Đông Bắc Á trong thập niên đầu thế kỷ XXI và dự báo trong 10 năm tới Vũ Thị Mai 740 Chính trị
8/2012 Vài nét về sự phát triển giáo dục trên Bán đảo Hàn thời Cao Ly Lê Thị Nhuấn - Nguyễn Thị Hồng Hạnh 578 Văn hóa
8/2012 Chính sách hỗ trợ phụ nữ đơn thân của Chính phủ Hàn Quốc Nguyễn Thị Thu Vân 680 Xã hội
8/2012 Quan điểm của một số quốc gia Đông Bắc Á về sự gia tăng quyền lực mềm Hoàng Minh Lợi 620 Chính trị
6/2012 Yếu tố nội và ngoại sinh trong sự hình thành, phát triển “văn học mới” Korea từ những phối cảnh nghiên cứu Phan Thị Thu Hiền 762 Văn hóa
6/2012 Sự phát triển của công nghiệp văn hóa Hàn Quốc hiện nay Nguyễn Thị Miên Thảo 704 Kinh tế
6/2012 Hàn Quốc trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ thập niên đầu thế kỷ XXI Đỗ Thanh Hà 614 Chính trị
5/2012 Tính “gia trưởng” trong các công ty Hàn Quốc Lê Thị Việt Hà - Bùi Bảo Hưng 1014 Kinh tế
5/2012 Sức hấp dẫn nữ tính của Hàn lưu ở Đông Nam Á Phan Thị Thu Hiền 766 Văn hóa
4/2012 Tăng trưởng xanh: lý luận và thực tiễn Phạm Thị Xuân Mai 625 Kinh tế