Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
4/2012 Một số so sánh về chương trình bảo hiểm y tế quốc gia giữa Hàn Quốc và Việt Nam Nguyễn Hoài Sơn 566 Xã hội
4/2012 Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: kinh nghiệm Hàn Quốc và một số hàm ý cho Việt Nam Lê Kim Sa - Trần Đức Hiệp 532 Kinh tế
3/2012 Vấn đề hương ẩm, lễ và lệ trong hương ước chữ Hán thế kỷ XVII, XVIII của Choson và Việt Nam Đỗ Thị Hà Thơ 615 Văn hóa
2/2012 Tìm hiểu nghệ thuật truyền thống Pansori của Hàn Quốc Đinh Thanh Tâm 870 Văn hóa
2/2012 Tìm hiểu di sản văn hiến tư liệu ván in mộc bản của Hàn Quốc và Việt Nam Cao Thị Thanh Tâm - Nguyễn Huy Khuyến 548 Văn hóa
2/2012 Tổng quan về FTA Hàn Quốc Ngô Minh Thanh 563 Kinh tế
1/2012 Nét tương đồng của phong trào cải cách, duy tân ở Hàn Quốc và Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận đại Nguyễn Đức Hòa 763 Lịch sử
1/2012 Thực trạng phát triển công nghiệp hậu cần Hàn Quốc và vai trò của giao thông vận tải Phạm Thị Thanh Bình - Nhan Cẩm Trí 559 Kinh tế
1/2012 Vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc tới các nước CLMV Trương Quang Hoàn 614 Kinh tế
/2012 Songun politics in Korea Ri Jong Chol - 760 Sách
/2012 Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ 21: thực trạng và triển vọng Đỗ Thị Hải 1529 Luận văn Th.S
/2012 Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sau chiến tranh Lạnh Trần Thị Duyên 1902 Luận văn Th.S
3/2012 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong các Chaebol Hàn Quốc Phạm Quý Long - Nguyễn Thị Phi Nga 1020 Kinh tế
12/2012 Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và Hàn Quốc sau chiến tranh lạnh Park Non Wan 816 Nghiên cứu Đông Bắc Á
12/2012 Dịch văn học và văn học dịch Hàn Quốc Phan Thị Thu Hiền 883 Văn hóa
12/2012 Vương triều họ Lý Việt Nam và cội nguồn dòng họ Lý Hàn Quốc Yu In-sun 1092 Lịch sử
12/2012 Vài nét về phong trào dân tộc ở Việt Nam và Choson thời cận đại Lê Đình Chỉnh 1062 Lịch sử
12/2012 Một số vấn đề sử dụng thuật ngữ ngôn ngữ học trong giảng dậy và nghiên cứu tiếng Hàn tại Việt Nam Lưu Tuấn Anh 842 Văn hóa
12/2012 Saman trong văn hóa Việt - Hàn Bùi Thị Thoa 1198 Văn hóa
12/2012 Ảnh hưởng của quan hệ xã hội đối với chính trị Hàn Quốc: Quan hệ đồng hương và hình thái bầu cử cục bộ địa phương Nguyễn Thị Thắm 977 Xã hội
12/2012 Vương triều nhà Lý Việt Nam và cuội nguồn dòng họ Lý Tinh Thiện Hàn Quốc Yu In-Sun 868 Lịch sử
12/2012 20 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Những dấu ấn đáng ghi nhận Trần Quang Minh 1125 Quan hệ VN - HQ
12/2012 20 NĂM QUAN HỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC: MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT VÀ TRIỂN VỌNG Trần Quang Minh 1403 Quan hệ VN - HQ