Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2012 Cơ chế nhân diện hành động hỏi trực tiếp trong tiếng Hàn và tiếng Việt Hoàng Thị Yến 81 Bài tạp chí
2/2012 Bước đầu tìm hiểu về phân định từ loại trong tiếng Hàn (Có đối chiếu với tiếng Việt) Trần Thị Hường 84 Bài tạp chí
2/2012 Vốn xã hội của phụ nữ di trú kết hôn thông qua hoạt động hỗ trợ gia đình đa văn hóa của trung tâm hỗ trợ người di trú ở Seongnam Cao Thị Hải Bắc 115 Bài tạp chí
2/2012 Hàn lưu giữa ngã ba đường - hiện trạng và những tồn tại của Hàn lưu Kim Myeong Hye 145 Bài tạp chí
2/2012 Đa văn hóa ở Hàn Quốc và những vấn đề đặt ra Ngô Văn Lệ 102 Bài tạp chí
2/2012 Hàn Quốc học Việt Nam: 20 năm nhìn lại (1992 - 2012) Mai Ngọc Chừ 134 Bài tạp chí
2/2012 Bán đảo Triều Tiên trong lợi ích chiến lược của Mỹ và Trung Quốc Trần Thị Tâm 544 Bài tạp chí
2/2012 Quan hệ Oxtraylia - Hàn Quốc: Lịch sử và triển vọng Lê Tùng Lâm 533 Bài tạp chí
2/2012 Đạo Tin lành có phải là một tôn giáo của Hàn Quốc? Một trăm năm các Hội Thánh Tin Lành ở Triều Tiên Heung Soo Kim 696 Bài tạp chí
2/2012 Pháp luật bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của Hàn Quốc Đặng Quang Tuyến 579 Bài tạp chí
2/2012 Tìm hiểu nghệ thuật truyền thống Pansori của Hàn Quốc Đinh Thanh Tâm 870 Văn hóa
2/2012 Tìm hiểu di sản văn hiến tư liệu ván in mộc bản của Hàn Quốc và Việt Nam Cao Thị Thanh Tâm - Nguyễn Huy Khuyến 548 Văn hóa
2/2012 Tổng quan về FTA Hàn Quốc Ngô Minh Thanh 563 Kinh tế