Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2013 CƠ CHẾ THẦU PHỤ TRONG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ở NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN; VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM Phí Hồng Minh 1450 Đề tài cấp Cơ sở
/2013 Điện ảnh trong làn sóng văn hóa Hàn Quốc và ảnh hưởng của nó tới giới trẻ Việt Nam Phan Thị Oanh 2065 Đề tài cấp Cơ sở
3/2013 Một vài so sánh về chế độ khoa cử giữa Triều Lý của Việt Nam và triều Cao Ly của Hàn Quốc Bùi Thị Thoa 962 Văn hóa
11/2013 Xu thế tăng cường đầu tư và hỗ trợ phát triển của Hàn Quốc ở tiểu vùng sông Mê Kong Nguyễn Thị Thắm 970 Kinh tế
4/2013 Một số đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ Hàn Quốc cần chú ý trong dạy - học tiếng Hàn nhằm nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa Nguyễn Thị Phương Mai 879 Văn hóa
1/2013 Tương đồng trong tiến trình lịch sử văn học trung đại Việt - Hàn Nguyễn Hữu Sơn 991 Lịch sử
12/2013 Nông dân trong phát triển nông thôn: Từ phong trào Samuel Hàn Quốc đến chương trình nông thôn mới của Việt Nam Nguyễn Hoài Sơn 1115 Kinh tế
6/2013 Vai trò của thế hệ 386 trong xã hội Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 965 Xã hội
2/2013 Văn hóa doanh nghiệp ở các Chaebol Hàn Quốc- Tiếp cận từ góc độ lý thuyết Phạm Quý Long - Nguyễn Thị Phi Nga 812 Văn hóa
1/2013 Một dấu mốc về sự hiện diện của văn học Korea ở Việt Nam thế kỷ XV bị lãng quên Nguyễn Thanh Tùng - 759 Lịch sử
/2013 Phát triển năng lượng Xanh ở Hàn Quốc Phạm Thị Xuân Mai 1633 Đề tài cấp Cơ sở
7/2013 Quan niệm về tình cảm vợ chồng trong tục ngữ, thành ngữ Hàn và Việt Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1207 Xã hội
4/2013 Phát triển khoa học công nghệ của Hàn Quốc, thực trạng và giải pháp Hà Nam 1066 Kinh tế
6/2013 Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ở Việt Nam (1992-2012) Dương Thúy Hiền 1141 Quan hệ VN - HQ
3/2013 Một vài so sánh về chế độ giáo dục, khoa cử giữa Triều Lý của Việt Nam và triều Cao Ly ở Hàn Quốc Bùi Thị Thoa 1142 Xã hội
/2013 Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và Hàn Quốc sau chiến tranh lạnh Park Noh wan 671 Chính trị
/2013 ĐỐI SÁCH CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÔNG BẮC Á VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2001-2020 Trần Quang Minh (Chủ biên) 2263 Sách