Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
8/2013 Phát triển công nghiệp nông thôn Hàn Quốc và những kinh nghiệm cho công nghiệp hóa nông thôn Việt Nam Trần Thọ Đạt 403 Bài tạp chí
3/2013 Quan hệ văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 20 năm nhìn lại Nguyễn Thị Tâm 699 Bài tạp chí
12/2013 Chính sách cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 Trần Thị Cẩm Trang 454 Bài tạp chí
12/2013 Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Văn Trịnh 417 Bài tạp chí
/2013 Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông trung học Trần Quang Minh 1519 Lịch sử
12/2013 Kinh nghiệm xây dựng nguồn lực con người trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Hàn Quốc và Singapore Nguyễn Thành Trung 465 Bài tạp chí
/2013 Nhà nho Hàn Quốc thế kỷ XVI: Go Bong Gi Dae Seung Hwang Eui Dong - 942 Sách
/2013 Lịch sử chính trị hiện đại Hàn Quốc Chung Il Jun, Nguyễn Thị Thắm, Đỗ Hùng Mạnh - 1007 Sách
/2013 Trung Quốc và Ấn Độ trỗi dậy: tác động và đối sách của các nước Đông Á Phạm Thái Quốc - 1028 Sách
7/2013 Việt Nam học Viện Hàn lâm KHXHVN - 940 Sách
6/2013 Việt Nam học Viện Hàn lâm KHXHVN - 959 Sách
/2013 Tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc Lee Gi Tae - 928 Sách
2/2013 Ô-Xtrây-lia và Hàn Quốc trong cấu trúc an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Nguyễn Nhâm 658 Bài tạp chí
3/2013 Hôn nhân truyền thống của người Hàn Lê Thị Nhuấn 538 Bài tạp chí
3/2013 Không gian gia đình trong truyện cổ tích Việt - Hàn Lưu Thị Hồng Việt 548 Bài tạp chí
/2013 Vai trò của ngoại giao văn hóa trong chính sách của Việt Nam trường hợp quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc Trương Ngọc Trang 947 Luận văn Th.S
/2013 Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI: Thực trạng và triển vọng Nguyễn Minh Đức 1003 Luận văn Th.S
/2013 Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn Nguyễn Thùy Dương 770 Luận văn Th.S
/2013 Khảo sát từ xưng hô tiếng Hàn thông qua một số tác phẩm văn học và điện ảnh Hàn Quốc Đỗ Thị Điền 870 Luận văn Th.S
/2013 Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng Hàn và tiếng Việt Nguyễn Thị Thanh Hoa 1062 Luận văn Th.S
/2013 Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về những biến đổi xã hội Trần Thị Nhung - 673 Sách
/2013 Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về sự gia tăng quyền lực mềm Hoàng Minh Lợi - 637 Sách
/2013 Kinh tế, chính trị Đông Bắc Á giai đoạn 2001-2020 Nguyễn Xuân Thắng - 1078 Sách
/2013 Một số giải pháp thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam Phạm Ngọc Diệp 1629 Luận văn Th.S
/2013 Tình hình đào tạo, nghiên cứu Hàn Quốc học và định hướng phát triển tại Việt Nam 1297 Xã hội