Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
1/2013 Truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy và truyện công chúa Nakrang và hoàng tử Hodong Nguyễn Thị Minh Phương 79 Bài tạp chí
1/2013 Quá trình thích nghi với văn hóa Hàn Quốc của các cô dâu Việt Nam di trú tại Hàn Quốc (Đối tượng nghiên cứu: Các cô dâu Việt Nam cư trú tại các đô thị Hàn Quốc) Nguyễn Thủy Giang 121 Bài tạp chí
1/2013 Các xu hướng cải cách giáo dục ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 107 Bài tạp chí
1/2013 Nhìn lại cải cách và đổi mới ở Hàn Quốc và Việt Nam từ thời cân đại đến nay Nguyễn Đức Hòa 149 Bài tạp chí
1/2013 Sự thăng trầm trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên từ năm 1948 đến nay Lê Đình Chỉnh 138 Bài tạp chí
1/2013 Tổng quan về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thập niên đầu thế kỷ XXi Mai Ngọc Chừ 180 Bài tạp chí
1/2013 Một vài vấn đề nổi bật trong tình hình chính trị quốc tế năm 2012 Nghiêm Tuấn Hùng 610 Bài tạp chí
1/2013 Quan hệ kinh tế quốc tế năm 2012 và triển vọng Duy Nguyên Lợi, Vũ Đức Thanh 515 Bài tạp chí
1/2013 Thương mại quốc tế 2012 và triển vọng 2013 Nguyễn Hồng Nhung 540 Bài tạp chí
1/2013 Kinh tế thế giới 2012 và triển vọng 2013: nhìn từ các nền kinh tế chủ chốt Bùi Ngọc Sơn 538 Bài tạp chí
1/2013 Kinh tế thế giới 2012 và triển vọng năm 2013 Nguyễn Bình Giang 531 Bài tạp chí
1/2013 Tương đồng trong tiến trình lịch sử văn học trung đại Việt - Hàn Nguyễn Hữu Sơn 991 Lịch sử
1/2013 Một dấu mốc về sự hiện diện của văn học Korea ở Việt Nam thế kỷ XV bị lãng quên Nguyễn Thanh Tùng - 759 Lịch sử