Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2013 Đặc trưng của văn hóa ẩm thực Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Mai 67 Bài tạp chí
2/2013 Chính sách quốc ngữ của Hàn Quốc từ góc nhìn cận đại Hoàng Thị Yến 102 Bài tạp chí
2/2013 Nhận xét về cách cấu tạo của thuật ngữ thương mại trong tiếng Hàn và tiếng Việt Trần Văn Tiếng 63 Bài tạp chí
2/2013 Quan điểm chính sách của Hàn Quốc với vấn đề hiện thực hóa cộng đồng ASEAN (AC) Nguyễn Thị Thu Hường 103 Bài tạp chí
2/2013 Thực trạng đình công của các công nhân tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam Nguyễn Hoàng Ánh, Phan Thị Thu Huyền 82 Bài tạp chí
2/2013 Đạo Tin lành ở Việt Nam và Hàn Quốc: Hai số phận văn hóa Đỗ Quang Hưng 95 Bài tạp chí
2/2013 Văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh Đông Á Ngô Đức Thịnh 81 Bài tạp chí
2/2013 Mô hình đàn nhạn bay và những chuyến biến mới trong phân công lao động khu vực Đông Á trời gian gần đây Lê Thị Ái Lâm, Bùi Thái Quyên 541 Bài tạp chí
2/2013 Đổi mới công nghệ trong quá trình hội nhập của Đông Á Trần Văn Tùng, Nguyễn Thắng 466 Bài tạp chí
2/2013 Ô-Xtrây-lia và Hàn Quốc trong cấu trúc an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Nguyễn Nhâm 658 Bài tạp chí
2/2013 Văn hóa doanh nghiệp ở các Chaebol Hàn Quốc- Tiếp cận từ góc độ lý thuyết Phạm Quý Long - Nguyễn Thị Phi Nga 812 Văn hóa