Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2013 Phân biệt cách sử dụng tiểu từ "-은/는" và "-이/가" trong tiếng Hàn Lưu Tuấn Anh 101 Bài tạp chí
3/2013 Tiểu loại động từ nói năng tiếng Hàn, liên hệ với tiếng Việt Trần Thị Hường 88 Bài tạp chí
3/2013 Chất liệu và ý nghĩa của các tín hiệu thẩm mỹ thuộc nhóm chất liệu tự nhiên trong tục ngữ tiếng Hàn Nguyễn Thùy Dương 81 Bài tạp chí
3/2013 So sánh cách diễn đạt ý nghĩa thời gian của tiếng Hàn và tiếng Việt Nghiêm Thị Thu Hương 89 Bài tạp chí
3/2013 Vài nét về diện mạo gia đình đa văn hóa Việt - Hàn ở thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Minh Phương 93 Bài tạp chí
3/2013 Nhà sư Nhất Nhiên và bộ sách Tam Quốc Di Sự Lý Xuân Chung 50 Bài tạp chí
3/2013 Xu hướng biến đổi của văn hóa Hàn Quốc (Một vài so sánh với Việt Nam Mai Ngọc Chừ 86 Bài tạp chí
3/2013 Hôn nhân xuyên quốc gia nhìn từ sự thích ứng trong môi trường văn hóa mới - Trường hợp phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc Ngô Văn Lệ 90 Bài tạp chí
3/2013 Mỹ trở lại Châu Á và sự thay đổi trật tự của Châu Á Trịnh Vĩnh Niên 551 Bài tạp chí
3/2013 Sự hình thành Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và những vấn đề đặt ra đối với ASEAN Trương Quang Hoàn 579 Bài tạp chí
3/2013 Quan hệ văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 20 năm nhìn lại Nguyễn Thị Tâm 699 Bài tạp chí
3/2013 Hôn nhân truyền thống của người Hàn Lê Thị Nhuấn 538 Bài tạp chí
3/2013 Không gian gia đình trong truyện cổ tích Việt - Hàn Lưu Thị Hồng Việt 548 Bài tạp chí
3/2013 Một vài so sánh về chế độ khoa cử giữa Triều Lý của Việt Nam và triều Cao Ly của Hàn Quốc Bùi Thị Thoa 962 Văn hóa
3/2013 Một vài so sánh về chế độ giáo dục, khoa cử giữa Triều Lý của Việt Nam và triều Cao Ly ở Hàn Quốc Bùi Thị Thoa 1142 Xã hội