Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2014 Quan niệm về giới của người Hàn và người Việt qua tục ngữ, thành ngữ Nguyễn Thị Hồng Hạnh 100 Bài tạp chí
3/2014 Tình hình giảng dạy môn kinh tế Hàn Quốc tại các khoa tiếng Hàn Quốc và Hàn Quốc học ở các trường Đại học Việt Nam và phương hướng phát triển Nguyễn Ngọc Trâm Oanh 105 Bài tạp chí
3/2014 Một số tác động của Hàn lưu đối với Việt Nam - nhìn trên góc độ văn hóa xã hội Nguyễn Thị Thắm 144 Bài tạp chí
3/2014 Địa vị người phụ nữ ở Việt Nam và Hàn Quốc thế kỉ XV qua khảo sát Quốc triều hình luật và Kinh quốc đại điển Nguyễn Thị Thu Thủy 101 Bài tạp chí
3/2014 Về một hiện tượng tương đồng độc đáo trong tiếp nhận thơ ca Nguyễn Thị Bích Hải 74 Bài tạp chí
3/2014 Nghiên cứu về thực tế dịch thuật văn học Hàn Quốc tại Việt Nam 20 năm qua Lê Đăng Hoan 75 Bài tạp chí
3/2014 Ứng dụng kỹ năng thay đổi cách viết paraphrasing vào hoạt động dạy - học ngữ pháp tiếng Hàn Phạm Thị Thùy Linh 74 Bài tạp chí
3/2014 Phương pháp giảng dạy ngữ điệu tiếng Hàn cho người học Việt Nam Phạm Quỳnh Giang 82 Bài tạp chí
3/2014 So sánh, đối chiếu từ chỉ vị trí trong tiếng Hàn và tiếng Việt Bùi Thị Mỹ Linh 104 Bài tạp chí
3/2014 Nghiên cứu phương thức giảng dạy kỹ năng viết tiếng Hàn trình độ cao cấp cho sinh viên Việt Nam Nghiêm Thị Thu Hương 100 Bài tạp chí
3/2014 Thực trạng hoạt động đào tạo tiếng Hàn tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng - đề xuất một vài giải pháp tăng cường và phương hướng phát triển Trần Thị Lan Anh 99 Bài tạp chí
3/2014 Tình hình hoạt động và định hướng phát triển bộ môn Korea học, khoa Đông Phương học, trường Đại học KHXH&NV Hà Nội Lê Thị Thu Giang 89 Bài tạp chí
3/2014 Giáo dục Hàn Quốc học online tại trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội - hiện trạng và định hướng phát triển Trần Thị Hường, Phạm Hồng Phương 127 Bài tạp chí
3/2014 Nhu cầu và định hướng thúc đẩy Hàn Quốc học tại Việt Nam Trần Thị Thu Lương 126 Bài tạp chí
3/2014 Hiện trạng và triển vọng của nghiên cứu Hàn Quốc học ở Việt Nam Jee Chang Sun 108 Bài tạp chí
3/2014 Dasan Jeong Yak Yong (1762 - 1836) - Nhà tập Đạo Thành của Thực học Hàn Quốc Kim Sang Ho 568 Bài tạp chí
3/2014 Một vài nét cơ bản về cục diện chính trị quốc tế năm 2013 Nghiêm Tuấn Hùng 655 Bài tạp chí
3/2014 Điều chỉnh chính sách tăng trưởng của Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 Nguyễn Mạnh Hùng 689 Bài tạp chí
3/2014 Thu hút FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam: Thực trạng và định hướng Nguyễn Chiến Thắng, Bùi Thị Hồng Ngọc 530 Bài tạp chí