Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
4/2015 Palgwanhoe - Bát Quan hội Phạm Hồng Nhung 20 Văn hóa
4/2015 Nghiên cứu lỗi từ vựng và phương thức giảng dạy từ vựng tiếng Hàn trình độ trung cấp cho người Việt Nghiêm Thị Thu Hương 23 Xã hội
4/2015 Vai trò của điện ảnh trong làn sóng văn hóa Hàn Quốc Phan Thị Oanh 16 Văn hóa
4/2015 Ảnh hưởng của Hàn lưu đến việc xuất bản sách học tiếng Hàn, sách dịch truyện tranh và văn học Hàn Quốc Cao Thị Bắc Hải 30 Văn hóa
4/2015 Hàn Quốc học Việt Nam đến thời điểm 2015 Lê Thị Thu Giang 22 Xã hội
4/2015 Ảnh hưởng của Hàn lưu tại Việt Nam nhìn từ góc độ liên ngành Trần Thị Hường, Cao Thị Hải Bắc 35 Văn hóa
3/2015 Một vài cảm nghĩ về tập thơ "Em đã sống vì ai" Lê Đăng Hoan 18 Văn hóa
3/2015 Phương pháp dạy - học từ xưng hô và cách xưng hô tiếng Hàn hiệu quả cho người Việt Nam Lã Thị Thanh Mai 20 Xã hội
3/2015 Nghiên cứu đặc điểm thuật ngữ ngôn ngữ học tiếng Hàn Hoàng Thị Yến 16 Văn hóa
3/2015 Vấn đề kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống Hàn Quốc: hiện trạng và giải pháp Nguyễn Thủy Giang 25 Văn hóa
3/2015 Ảnh hưởng của Hàn Lưu tại Việt Nam nhìn từ góc độ liên ngành Trần Thị Hường, Cao Thị Hải Bắc 62 Văn hóa
2/2015 Từ tượng thanh tượng hình trong đời sống ngôn ngữ của người Việt và người Hàn Hoàng Thiên Thanh 16 Văn hóa
2/2015 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp đào tạo trực tuyến Hàn Quốc học tại Việt Nam (trọng tâm vào dự án giáo dục Hàn Quốc học trực tuyến E - school) Trần Thị Hường, Phạm Hồng Phương 35 Xã hội
2/2015 Quá trình tư duy ở người lớn học ngoại ngữ: một trường hợp điển cứu Lâm Quang Đông 20 Văn hóa
2/2015 Nhượng quyền thương mại trong kinh doanh dịch vụ ở Việt Nam gợi ý từ những thương hiệu của Hàn Quốc Tô Quang Long 22 Kinh tế
2/2015 Ngành quốc ngữ học ở Hàn Quốc và vấn đề thuật ngữ ngôn ngữ học Lưu Tuấn Anh 17 Văn hóa
2/2015 Dòng chảy xuyên văn hóa trong xã hội Hàn Quốc đương thời: suy tư khi đọc cuốn sách "Way back into Korea" của Choong Soon Kim Lê Văn Canh 19 Văn hóa
2/2015 Một số khiếm khuyết thường gặp trong các công trình xuất bản bằng tiếng Việt về văn hóa Korea Trần Ngọc Thêm 17 Văn hóa
2/2015 Hallyu từ góc nhìn quyền lực mềm Mai Ngọc Chừ 115 Văn hóa
1/2015 Canh rong biển trong văn hóa Hàn Quốc Hồng Nguyên Phương 20 Văn hóa
1/2015 Động từ bị động trong tiếng Hàn (Korean passive verbs) Đỗ Thúy Hằng 46 Văn hóa
1/2015 Dấu hiệu ngôn hành của hành động hỏi trong tiếng Hàn (liên hệ với tiếng Việt) Hoàng Thị Yến 17 Văn hóa
1/2015 Vài ý kiến về việc đào tạo tiếng Hàn ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Hoàng Ánh 20 Xã hội
1/2015 Nghiên cứu nhu cầu học tập tiếng Hàn của gia đình đa văn hóa Việt - Hàn tại TP. Hồ Chí Minh - Đối tượng là phụ huynh có con khoảng 02 tuổi đang theo học tại trường Hangul Youk Suhyun, Jang Jeehye 23 Xã hội
1/2015 Những tín hiệu tốt trong quan hệ Hàn - Trung Nguyễn Ngọc Mai 30 Kinh tế