Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2016 Chính sách quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc: Bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo kiến nghị) Võ Hải Thanh - 42 Kinh tế
/2016 Phim truyền hình Hàn Quốc và ảnh hưởng của nó tới quan niệm về tình yêu và hôn nhân của giới trẻ Việt Nam hiện nay Phạm Thị Nhung - 46 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc Lương Hồng Hạnh - 59 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Tác động của sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc đến an ninh khu vực Đông Bắc Á Phan Thị Diễm Huyền - 46 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997 đến nay Tống Thùy Linh - 33 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Văn hóa ẩm thực truyền thống Hàn Quốc Phan Thị Oanh - 63 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Con đường củng cố an ninh và hợp tác Đông Á Nguyễn Quang Thuấn, Mazyrin V. M. - 107 Sách
/2016 Những điều cần biết và hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc - 118 Sách
/2016 Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc - 156 Sách
/2016 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2015 tập 2: Văn hóa - Xã hội - Môi trường Trần Quang Minh, Ngô Hương Lan - 133 Sách
/2016 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2015 tập 1: Chính trị - An ninh - Kinh tế Trần Quang Minh, Hoàng Minh Hằng - 119 Sách
/2016 Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay (Nghiên cứu trường hợp Công ty CS Wind Tower - Vũng Tàu) Nguyễn Ngọc Mai - 95 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc Lương Hồng Hạnh - 73 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997 đến nay Tống Thùy Linh - 99 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Phim truyền hình Hàn Quốc và ảnh hưởng của nó tới quan niệm tình yêu và hôn nhân của giới trẻ Việt Nam hiện nay Phạm Thị Nhung - 78 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Văn hóa ẩm thực truyền thống Hàn Quốc Phan Thị Oanh - 114 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Xã hội Hàn Quốc: Truyền thống và biến đổi Nguyễn Thị Thắm - 197 Sách
33/2016 Liên minh quân sự Mỹ - Hàn: Thực trạng và xu hướng Nghiêm Tuấn Hùng 107 Bài tạp chí
33/2016 An ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và những yếu tố thách thức Nhật Minh 118 Bài tạp chí
33/2016 Quan hệ ASEAN với các đối tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực Nguyễn Thị Hằng 109 Bài tạp chí
5/2016 Thu hút đầu tư cho các dự án PPP giao thông đường bộ thông qua các cơ chế tài chính - kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam Vũ Thị Thanh Xuân 79 Bài tạp chí
7/2016 Trung Quốc với liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau chiến tranh lạnh (1991-2012) Lê Văn Anh, Lê Nam Trung Hiếu 108 Bài tạp chí
4/2016 Chống chuyển giá thông qua thỏa thuận xác định giá trước: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam Nguyễn Thị Tường Anh 83 Bài tạp chí
2/2016 Cơ chế hoạt động và tài chính đặc thù của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc: Kinh nghiệm cho Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Trường Giang 89 Bài tạp chí
2/2016 Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước tại các tổ chức khoa học - công nghệ công lập: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Nguyễn Thủy Lan 78 Bài tạp chí