Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
2/2017 Sự tiếp biến mô hình Trung Hoa của vương triều Lê Sơ và Joseon (Triều Tiên): nhìn từ hệ thống thanh tra, giám sát quan lại Phan Ngọc Huyền 20 Lịch sử
2/2017 Thương mại hàng hóa Việt Nam - Hàn Quốc nhìn từ yếu tố giai đoạn sản xuất Trương Quang Hoàn 19 Kinh tế
2/2017 Chiến lược hợp tác kinh tế của Hàn Quốc với Nhật Bản từ sau Chiến tranh Lạnh đến thập niên đầu thế kỷ XXI Phan Thị Anh Thư 20 Kinh tế
2/2017 Giá trị Nho giáo và hướng dẫn ứng xử nhằm tăng cường hòa hợp và hợp tác lâu bền giữa Hàn Quốc và Việt Nam Bu Nam Chul 70 Bài tạp chí
2/2017 Nguyên nhân gây mâu thuẫn văn hóa trong quan hệ giữa quản lý Hàn Quốc và công nhân Việt Nam qua điều tra xã hội học và phương án giải quyết Ahn Jung Hun 42 Bài tạp chí
2/2017 Tăng cường giáo dục tinh thần nhằm giảm thiểu mâu thuẫn văn hóa, tăng cường sự hòa hợp trong các công ty Hàn Quốc Cao Thúy Oanh 34 Bài tạp chí
2/2017 Những mâu thuẫn nảy sinh và cách thức giải quyết mâu thuẫn nơi công sở giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Xoan 49 Bài tạp chí
2/2017 Sự tương đồng và khác biệt trong đặc trưng ứng xử xã hội của văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam Trần Thị Thu Lương 57 Bài tạp chí
2/2017 Định kiến của người lao động Việt Nam về quản lý người Hàn trong các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam Lê Hiền Anh 33 Bài tạp chí
2/2017 Suy nghĩ về vai trò của quản lý người Việt tại các doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc thu hẹp khác biệt văn hóa Việt - Hàn trường hợp quản lý người Việt tại công ty Hàn Quốc ở Hà Nội Lê Thị Thu Giang 33 Bài tạp chí
2/2017 Tìm hiểu về ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của người Hàn Lưu Tuấn Anh 37 Bài tạp chí
2/2017 Thực trạng mâu thuẫn Hàn - Việt trong một số công ty Hàn Quốc tại khu vực miền Bắc Việt Nam Cao Thị Hải Bắc 37 Bài tạp chí
2/2017 Chiến lược hợp tác kinh tế của Hàn Quốc với Nhật Bản từ sau chiến tranh lạnh đến thập niên đầu thế kỷ XXI Phan Thị Anh Thư 55 Bài tạp chí
2/2017 Sự tiếp biến mô hình Trung Hoa của vương triều Lê sơ và Joseon (Triều Tiên): Nhìn từ hệ thống thanh tra, giám sát quan lại Phan Ngọc Huyền 57 Bài tạp chí
2/2017 Thương mại hàng hóa Việt Nam - Hàn Quốc nhìn từ yếu tố giai đoạn sản xuất Trương Quang Hoàn 52 Bài tạp chí