Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2016 Quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997 đến nay Tống Thùy Linh - 33 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997 đến nay Tống Thùy Linh - 99 Đề tài cấp Cơ sở
1/2015 Thu hút nhân tài phát triển khoa học và công nghệ: Kinh nghiệm Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam Phạm Mạnh Hùng 93 Bài tạp chí
3/2009 Cộng đồng kinh tế Đông Á: xu hướng hợp tác mới và triển vọng Phạm Thị Thanh Bình 613 Kinh tế
5/2009 Liên kết kinh tế Đông Á và hàm ý cho Việt Nam Lê Thị Ái Lâm - Bùi Thái Quyên 663 Kinh tế
10/2007 Hợp tác Đông Á trong việc giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống Hoàng Minh Hằng 637 Chính trị
/2002 Khủng hoảnh kinh tế-tài chính ở châu Á 1997-1999 nguyên nhân, hậu quả và bài học với Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân - 797 Sách
5/2004 Nhìn lại vấn đề quản lý vĩ mô công ty ở Hàn Quốc sau khủng hoảng 1997 Phạm Quý Long 586 Bài tạp chí
2/2006 Đại học đẳng cấp quốc tế: Bài học từ Hàn Quốc Đặng Đình Thi 583 Bài tạp chí
3/2009 Hợp tác và hội nhập kinh tế Đông Á từ 1997 tới nay Lê Thị Ái Lâm, Bùi Thái Quyên 501 Bài tạp chí
2/2006 The Korea democracy barometer surveys: unraveling the cultural and institutional dynamics of democratization, 1997-2004 Doh Chull Shin 606 Bài tạp chí
27/2006 Two Decades of Korea's Management Reform Kang Won 875 Bài tạp chí
/2006 The Korean Middle Classes Since 1990: Impact of the Economic Crisis in 1997 Jonghoe Yang 568 Bài tạp chí
44/2004 The Forcible Drafting of Koreans during the Final Phase of Colonial Rule and the Formation of the Korean Community in Japan Chung Hye-Kyung 673 Bài tạp chí
5/2004 Vài nét về cải cách hệ thống tài chính Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính-tiền tệ (1997-1998) Trần Quang Minh 592 Bài tạp chí
32/2001 A Study on the Korea Banking Crisis of 1997: What Cause Banking Crisis? The Case of Korea Ehung Gi Baek, Jeeman Jung 522 Bài tạp chí
39/1999 Developmentalism and Beyond: Reflections on Korean cities Kim Won Bae 633 Bài tạp chí
38/1998 There a petal silently falls (II) Ch'oe Yun 430 Bài tạp chí
4/2002 Hàn Quốc vượt qua khủng hoảng và cải cách kinh tế Chu Đức Dung, Bùi Trường Giang 396 Bài tạp chí
2/2005 Chủ nghĩa khu vực và thực tiễn Đông Á Đinh Thị Hiền Lương 601 Bài tạp chí
4/1999 Chiến lược cải cách kinh tế của Hàn Quốc trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế (1997-1999) Võ Hải Thanh 581 Bài tạp chí
4/2008 Chính sách FTA của Hàn Quốc và hợp tác thương mại Hàn Quốc - ASEAN Quang Thị Ngọc Huyền 447 Bài tạp chí
10/2006 Cải cách khu vực tài chính và công ty ở Hàn Quốc sau khủng hoảng (1997-2000) Võ Hải Thanh 403 Bài tạp chí
/2010 Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc Trần Quang Minh - 1201 Kinh tế
/2005 Hàn Quốc sau khủng hoảng kinh tế châu Á Võ Hải Thanh, Nguyễn Thanh Bình - 680 Đề tài cấp Cơ sở