Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2018 Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee Sách chuyên khảo - 56 Sách
4/2017 Chính sách đối ngoại của Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Moon Jae-in Hà Anh Tuấn 39 Quan hệ quốc tế
1/2017 Ngoại giao toàn cầu của Hàn Quốc những năm đầu thế kỷ XXI dưới góc độ sức mạnh mềm Phạm Thu Thủy 57 Bài tạp chí
/2016 Con đường củng cố an ninh và hợp tác Đông Á Nguyễn Quang Thuấn, Mazyrin V. M. - 107 Sách
1/2013 Sự thăng trầm trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên từ năm 1948 đến nay Lê Đình Chỉnh 138 Bài tạp chí
/2015 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2014 tập 1: Chính trị - An ninh – Kinh tế Trần Quang Minh, Võ Hải Thanh - 170 Sách
4/2005 Liên minh an ninh chính trị giữa Hàn Quốc và Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh Lê Văn Anh 815 Bài tạp chí
/2011 Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 1992 đến nay và triển vọng phát triển đến năm 2020 Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Văn Dương - 1130 Sách
2/2004 The perfect storm: explaining China's sslow reaction to the North Korean nuclear crisis Paul Rexton Kan 675 Bài tạp chí
1/2010 Điều chỉnh chính sách đối ngoại của chính quyền Obama hiện nay Trần Nguyễn Tuyên, Nguyễn Kỳ Sơn 855 Bài tạp chí
1/2012 Nhìn lại sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh Lạnh Nguyễn Quốc Toàn 684 Bài tạp chí
3/2008 Chính sách đối ngoại của Nga đối với khu vực Đông Á từ năm 1991đến nay Vũ Thụy Trang 759 Bài tạp chí
4/2007 Liên kết Đông Á trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản: ý tưởng và hành động Phạm Quý Long 694 Bài tạp chí
4/1995 An ninh châu Á và chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kỳ sau chiến tranh lạnh Kamao Kaneko 631 Bài tạp chí
21/2013 Đường lối ngoại giao của Trung Quốc sau Đại hội lần thứ XVIII Đỗ Minh Cao 546 Bài tạp chí
21/2013 Trọng tâm chính sách đối ngoại nhiệm kỳ II của Tổng thống Mỹ B. Obama Nhữ Quang Nam 577 Bài tạp chí
28/2014 Những xu hướng chính trong chính sách đối ngoại và quốc phòng Indonesia Gin-đát; Vũ Viết Việt Hải dịch 577 Bài tạp chí
10/2008 Nước Nga với một số nước đối tác ở Đông Á trong thập niên đầu thế kỷ XXI Ngô Tất Tố 731 Bài tạp chí
/2005 Quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI: vấn đề, sự kiện và quan điểm Trình Mưu, Vũ Quang Vinh - 957 Sách
/2012 Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới Ngô Xuân Bình - 1116 Sách
/2001 Shield of the great leader: The arm forces of North Korea Joseph S. Bermudez Jr - 772 Sách
3/2008 Chính sách đối ngoại của Nga đối với khu vực Đông Á từ năm 1991 đến nay Vũ Thụy Trang 626 Bài tạp chí
/2013 Vai trò của ngoại giao văn hóa trong chính sách của Việt Nam trường hợp quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc Trương Ngọc Trang 947 Luận văn Th.S
/2004 Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 1992 - 2002: Đặc điểm và khuynh hướng Nguyễn Nam Thắng 971 Luận văn Th.S
6/2012 Hàn Quốc trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ thập niên đầu thế kỷ XXI Đỗ Thanh Hà 614 Chính trị