Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2018 Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee Sách chuyên khảo - 56 Sách
2/2016 Một số đặc điểm đảng chính trị Hàn Quốc Hoàng Văn Việt 42 Chính trị
8/2016 Từ "bài Mỹ" đến "sùng Mỹ": thái độ chính trị của người Hàn Quốc đối với Hoa Kỳ sau Chiến tranh Lạnh Lê Văn Anh 23 Chính trị
/2016 Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc - 156 Sách
/2015 Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam - Thành quả và phương hướng Nguyễn Thị Thắm - 147 Lịch sử
/2013 Việt Nam và Korea - Hàn Quốc trong phối cảnh Đông Á - 1016 Chính trị
/2012 Vietnam - Korea relationship in the past, the present and the future Đại học KHXH&NV - 936 Lịch sử
/2008 Hàn Quốc từ chế độ dân chủ-đại nghị vay mượn đến chế độ độc tài (1948-1979) Lê Tùng Lâm - 845 Luận văn Th.S
/2008 Bước quá độ từ chế độ độc tài đến dân chủ ở Hàn Quốc dưới góc độ văn hóa chính trị Ngô Hải Uyên - 740 Luận văn Th.S
133/2007 Về tổ chức chính quyền đô thị Xơ-un Hàn Quốc Nguyễn Thu Hoàng 630 Bài tạp chí
8/2000 Vài nét về tổ chức nhà nước Hàn Quốc Lê Văn Dương 647 Bài tạp chí
12/2009 Tổ chức chính quyền địa phương ở Hàn Quốc Trần Thị Minh Châu 640 Bài tạp chí
1/2007 Vài nét về tổ chức bộ máy chính phủ trung ương của Hàn Quốc và những xu hướng cải cách hiện nay Đặng Xuân Phương 648 Bài tạp chí
1/1996 Vấn đề phân chia và quản lý địa giới hành chính ở Hàn Quốc Phạm Mộng Hoa 654 Bài tạp chí
240/2010 An ninh Đông Á và bài học Hàn Quốc Du Long 631 Bài tạp chí
/2011 Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc Nguyễn Trường Tân - 1133 Sách
27/2004 Chống tham nhũng ở Hàn Quốc - P2 Asmolov K. 611 Bài tạp chí
26/2004 Chống tham nhũng ở Hàn Quốc - P1 Asmolov K. 1533 Bài tạp chí
6/1999 Vai trò của các nhà quản lý hành chính Hàn Quốc trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ Đào Thị Ái Thi 627 Bài tạp chí
11/1995 Vài nét về Ban Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc Vũ Văn Chiến 576 Bài tạp chí
6/2001 Về cải cách hành chính ở Hàn Quốc hiện nay Ngô Xuân Bình 1480 Bài tạp chí
3/2004 National Ideology and identity of Political Parties Nam Duck - Woo 599 Bài tạp chí
1/2003 Presidential leardership and effective transitions Edwin Meese III 589 Bài tạp chí
1/2003 Belief systems and strained alliance: the impact of American pressure on South Korean politics and the demise of the Park Regime in 1979 Sun-won Park 530 Bài tạp chí
1/2003 The implications of anti-Americanism in Korea for the future of the U.S.-ROK alliance Balbina Y.Hwang 632 Bài tạp chí