Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
4/2013 Thực trạng và một số giải pháp trong chiến lược marketing 7P nhằm đẩy mạnh hoạt động du lịch Việt Nam - Hàn Quốc Trương Quang Vinh, Võ Huỳnh Kỳ, Mai Ngọc Khánh, Hoàng Tiểu Nga 91 Bài tạp chí
/2012 A better world of differences 2 - 225 Chính trị
/2012 Những điều bạn nên biết về Hàn Quốc - 253 Sách
5/2009 Quan hệ hợp tác phát triển kinh tế liên Triều Trần Thị Nhung 640 Kinh tế
/2007 Văn hoá du lịch châu Á: Hàn Quốc xứ sở Kim chi lãng mạn Nguyễn Thị Hải Yến - 885 Sách
/2011 Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc Nguyễn Trường Tân - 1133 Sách
12/2010 Nhìn lại 10 năm hợp tác du lịch Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1164 Bài tạp chí
261/2005 Xây dựng quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Sự 651 Bài tạp chí
11/2007 Bước phát triển quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Quế 737 Bài tạp chí
/2010 Hàn Quốc - Đất nước & Con người - 1666 Sách
4/2009 Gimcheon's ancient temples and famed pure water Kim Hyungyoon 298 Bài tạp chí
2/2010 Five scenic islands in the yellow sea await unification Kim Hyungyoon 456 Bài tạp chí
2/2010 The city wall of Seoul living history in the heart of Seoul Charles La Shure 514 Bài tạp chí
3/2010 Haenam where "land's end" meets the sea Kim Hyungyoon 381 Bài tạp chí
4/2008 Jeongseon's natural beauty endures the passage of time Lee Yong - han 642 Bài tạp chí
1/2009 Jinan somwhere well off the beaten path Lee Yong - han 498 Bài tạp chí
2/2009 Goseong the home of dinosaurs Kim Hyungyoon 633 Bài tạp chí
2/2011 Jeju: The past, present and future Choi Sung - ja 502 Bài tạp chí
2/2011 Bukchon delightful glimpse into the Seoul of Bygone days Kim Yoo - kyung 469 Bài tạp chí
2/2009 Tác động của kinh tế thế giới tới kinh tế Việt Nam năm 2008 và triển vọng Nguyễn Trần Quế 590 Bài tạp chí
43/2003 Self-Representation: The Visualization of Koreanness in Tourism Posters during the 1970s and 1980s Kim Young-Hoon 557 Bài tạp chí
/2005 Hợp tác dịch vụ giữa các nước Đông Bắc Á - Việt Nam Lưu Thu Thủy - 597 Kinh tế
/2011 Cẩm nang du lịch Hàn Quốc Cho Myeong Sook - 673 Sách
/2007 Sổ tay du lịch và khám phá Hàn Quốc Nguyễn Lư - 944 Sách
/2006 Du lịch và du học Hàn Quốc Trần Vĩnh Bảo - 845 Sách