Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2016 Xã hội Hàn Quốc truyền thống và biến đổi Nguyễn Thị Thắm - 58 Sách
/2016 Xã hội Hàn Quốc: Truyền thống và biến đổi Nguyễn Thị Thắm - 197 Sách
/2015 Tổng thư mục Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam Nguyễn Thị Thắm - 185 Sách
2/2006 Đại học đẳng cấp quốc tế: Bài học từ Hàn Quốc Đặng Đình Thi 583 Bài tạp chí
6/2013 Việt Nam học Viện Hàn lâm KHXHVN - 959 Sách
59/2010 Giáo dục Hàn Quốc và đôi điều suy nghĩ Đỗ Ngọc Thống 548 Bài tạp chí
32/2008 Bước đầu tìm hiểu giáo dục phổ thông ở Hàn Quốc Tôn Thân 513 Bài tạp chí
34/2012 Vài nét về giáo dục Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam Bùi Mạnh Hùng 602 Bài tạp chí
/2012 Hội thảo nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam Đại học quốc gia Hà Nội 1316 Xã hội
/2009 Ngành Hàn Quốc học: 15 năm xây dựng và phát triển (1994-2009) Đại học KHXH&NV 843 Xã hội
2009/ Nhật Bản và thế giới phương Đông Đại học KHXH&NV 787 Lịch sử
/2003 Mười năm đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam Đại học KHXH&NV 856 Lịch sử
/2010 Nghiên cứu các hình thức chăm sóc giáo dục con em người lao động trong lứa tuổi mầm non tại các doanh nghiệp ở Hà Nội và Seoul Lee Kye Sun 1354 Xã hội