Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2016 Xã hội Hàn Quốc truyền thống và biến đổi Nguyễn Thị Thắm - 58 Sách
2/2016 Đề án dạy - học tiếng Hàn trong hệ thống giáo dục quốc dân - bước tiến mới trong giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam Trần Thị Hường 24 Xã hội
1/2016 Mối liên hệ giữa giới tính và ngôn ngữ trong tiếng Hàn Đỗ Thúy Hằng 29 Xã hội
1/2016 Giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng ở Hàn Quốc - nhìn từ góc độ chính sách và giải pháp Lê Đình Chỉnh 24 Xã hội
2/2015 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp đào tạo trực tuyến Hàn Quốc học tại Việt Nam (trọng tâm vào dự án giáo dục Hàn Quốc học trực tuyến E - school) Trần Thị Hường, Phạm Hồng Phương 35 Xã hội
9/2017 Công cụ chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Lê Thị Thu Hiền 25 Kinh tế
2/2017 Tăng cường giáo dục tinh thần nhằm giảm thiểu mâu thuẫn văn hóa, tăng cường sự hòa hợp trong các công ty Hàn Quốc Cao Thúy Oanh 34 Bài tạp chí
/2016 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2015 tập 2: Văn hóa - Xã hội - Môi trường Trần Quang Minh, Ngô Hương Lan - 132 Sách
/2016 Xã hội Hàn Quốc: Truyền thống và biến đổi Nguyễn Thị Thắm - 197 Sách
2/2014 Tình hình giảng dạy tiếng Hàn tại trường Đại học Ngoại thương Nguyễn Hoàng Anh 108 Bài tạp chí
4/2014 Phương pháp dạy - học nâng cao khả năng phát âm cho người Việt Nam học tiếng Hàn Quốc Lã Thị Thanh Mai, Trần Hải Dương 110 Bài tạp chí
3/2014 Giáo dục Hàn Quốc học online tại trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội - hiện trạng và định hướng phát triển Trần Thị Hường, Phạm Hồng Phương 127 Bài tạp chí
1/2014 Thiết kế nghiên cứu xây dựng chương trình dạy viết văn bản bằng tiếng Hàn thương mại Hoàng Thị Yến 76 Bài tạp chí
1/2014 Giáo dục tiếng Hàn tại các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam - Một số ý kiến đánh giá và xu hướng phát triển Nguyễn Thị Hương Sen 92 Bài tạp chí
2/2013 Chính sách quốc ngữ của Hàn Quốc từ góc nhìn cận đại Hoàng Thị Yến 102 Bài tạp chí
1/2013 Các xu hướng cải cách giáo dục ở Hàn Quốc Nguyễn Thị Thắm 107 Bài tạp chí
1/2013 Tổng quan về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thập niên đầu thế kỷ XXi Mai Ngọc Chừ 180 Bài tạp chí
/2015 Tổng thư mục Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam Nguyễn Thị Thắm - 185 Sách
3/2009 Tục trọng xỉ trong văn bản hương ước chữ Hán Triều Tiên thế kỷ XVII, XVIII Đỗ Thị Hà Thơ 610 Văn hóa
5/2008 Mấy suy nghĩ về mô hình và cách thức tổ chức giáo dục truyền thống của các quốc gia Đông Bắc Á Nguyễn Văn Kim 587 Văn hóa
355/2006 Vận dụng kinh nghiệp của Hàn Quốc vào đầu tư phát triển đào tạo nghề của Việt Nam Nguyễn Hức Tĩnh 695 Bài tạp chí
/2010 Những bài giảng văn học Hàn Quốc Cho Dong-il - 933 Sách
/1997 Nhập môn văn học Hàn Quốc Nguyễn Long Châu - 895 Sách
/2002 Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay Lưu Ngọc Trịnh - 877 Sách
/2013 Việt Nam và Korea - Hàn Quốc trong phối cảnh Đông Á - 1016 Chính trị