Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2016 Xã hội Hàn Quốc truyền thống và biến đổi Nguyễn Thị Thắm - 58 Sách
2/2016 Tình hình nghiên cứu ngôn ngữ Hàn tại Việt Nam Nguyễn Thị Thắm 24 Xã hội
4/2015 Hàn Quốc học Việt Nam đến thời điểm 2015 Lê Thị Thu Giang 22 Xã hội
3/2015 Nghiên cứu đặc điểm thuật ngữ ngôn ngữ học tiếng Hàn Hoàng Thị Yến 16 Văn hóa
3/2015 Ảnh hưởng của Hàn Lưu tại Việt Nam nhìn từ góc độ liên ngành Trần Thị Hường, Cao Thị Hải Bắc 62 Văn hóa
2/2015 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp đào tạo trực tuyến Hàn Quốc học tại Việt Nam (trọng tâm vào dự án giáo dục Hàn Quốc học trực tuyến E - school) Trần Thị Hường, Phạm Hồng Phương 35 Xã hội
2/2015 Một số khiếm khuyết thường gặp trong các công trình xuất bản bằng tiếng Việt về văn hóa Korea Trần Ngọc Thêm 17 Văn hóa
2/2017 Suy nghĩ về vai trò của quản lý người Việt tại các doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc thu hẹp khác biệt văn hóa Việt - Hàn trường hợp quản lý người Việt tại công ty Hàn Quốc ở Hà Nội Lê Thị Thu Giang 33 Bài tạp chí
3/2014 Tình hình giảng dạy môn kinh tế Hàn Quốc tại các khoa tiếng Hàn Quốc và Hàn Quốc học ở các trường Đại học Việt Nam và phương hướng phát triển Nguyễn Ngọc Trâm Oanh 105 Bài tạp chí
3/2014 Giáo dục Hàn Quốc học online tại trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội - hiện trạng và định hướng phát triển Trần Thị Hường, Phạm Hồng Phương 127 Bài tạp chí
3/2014 Nhu cầu và định hướng thúc đẩy Hàn Quốc học tại Việt Nam Trần Thị Thu Lương 126 Bài tạp chí
3/2014 Hiện trạng và triển vọng của nghiên cứu Hàn Quốc học ở Việt Nam Jee Chang Sun 108 Bài tạp chí
2/2012 Hàn Quốc học Việt Nam: 20 năm nhìn lại (1992 - 2012) Mai Ngọc Chừ 134 Bài tạp chí
/2014 Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam: Thành quả và phương hướng - 243 Lịch sử
/2012 Chuyên san Khoa học xã hội & Nhân văn - 211 Lịch sử
/2015 Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam - Thành quả và phương hướng Nguyễn Thị Thắm - 147 Lịch sử
/2015 Tổng thư mục Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam Nguyễn Thị Thắm - 185 Sách
/2012 Vietnam - Korea relationship in the past, the present and the future Đại học KHXH&NV - 936 Lịch sử
11/2014 Nghiên cứu văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam: nhìn lại chặng đường hơn hai thập kỷ Phạm Hồng Thái 556 Văn hóa
7/2014 Tư hiến phủ (Vương triều Triều Tiên) trong sự đối sánh với Ngự sử đài (Vương triều Hậu Lê) Phan Ngọc Huyền 505 Văn hóa
7/2014 Đổi mới trong giảng dạy văn học Hàn Quốc – Từ văn học đến văn hóa Nguyễn Thị Hiền 722 Văn hóa
7/2014 Phát triển Hàn Quốc học Việt Nam theo định hướng khu vực học Mai Ngọc Chừ 422 Nghiên cứu Đông Bắc Á
7/2014 Giảng dạy tiếng Hàn và văn học Hàn Quốc trong Hàn Quốc học Yoon Yeo Tak 528 Văn hóa
/2012 Hội thảo nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam Đại học quốc gia Hà Nội 1316 Xã hội
/2009 Ngành Hàn Quốc học: 15 năm xây dựng và phát triển (1994-2009) Đại học KHXH&NV 843 Xã hội