Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2016 Chính sách quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc: Bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo tổng hợp) Võ Hải Thanh - 41 Kinh tế
/2016 Chính sách quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc: Bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo tóm tắt) Võ Hải Thanh - 46 Kinh tế
/2016 Chính sách quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc: Bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo chắt lọc) Võ Hải Thanh - 53 Kinh tế
/2016 Chính sách quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc: Bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo kiến nghị) Võ Hải Thanh - 42 Kinh tế
/2016 Phim truyền hình Hàn Quốc và ảnh hưởng của nó tới quan niệm về tình yêu và hôn nhân của giới trẻ Việt Nam hiện nay Phạm Thị Nhung - 46 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Cơ chế mua bán quyền phát thải và việc thực thi cơ chế này tại Hàn Quốc Lương Hồng Hạnh - 59 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997 đến nay Tống Thùy Linh - 33 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Văn hóa ẩm thực truyền thống Hàn Quốc Phan Thị Oanh - 63 Đề tài cấp Cơ sở
3/2017 Pháp luật Hàn Quốc và thăng trầm của phụ nữ Việt Nam di trú kết hôn Moon Heung Ahn 40 Bài tạp chí
3/2017 Những khác biệt văn hóa trong đời sống gia đình chồng Hàn - vợ Việt Eun Ki Soo 44 Bài tạp chí
3/2017 Thực trạng và vấn đề của gia đình đa văn hóa Hàn - Việt khu vực thành phố Gwangju Ahn Kyong-hwan 43 Bài tạp chí
3/2017 Tác động của các quy định pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc về môi giới kết hôn tới hôn nhân đa văn hóa Bùi Thị Hòa 33 Bài tạp chí
3/2017 Tăng cường tính tự giác của hôn nhân đa văn hóa là định hướng quan trọng để giảm mâu thuẫn, tăng hòa hợp trong gia đình đa văn hóa Hàn - Việt Lê Phương Thảo 27 Bài tạp chí
3/2017 Tăng quyền và chuẩn hóa truyền thống chữ hiếu trong văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Thơ 41 Bài tạp chí
3/2017 Ảnh hưởng Phật giáo trong văn hóa Hàn Quốc và những chỉ dẫn liên quan giao tiếp Việt - Hàn Phạm Thị Thu Hiền 60 Bài tạp chí
3/2017 Vai trò và ứng xử của người vợ trong gia đình đa văn hóa Hàn - Việt Nguyễn Thị Thắm 68 Bài tạp chí
3/2017 Vấn đề dạy tiếng Việt cho người Hàn và những khó khăn cần khắc phục Mai Ngọc Chừ 37 Bài tạp chí
3/2017 Đặc trưng gia đình đa văn hóa Hàn - Việt ở Việt Nam nghiên cứu trường hợp các gia đình đa văn hóa tại Hà Nội Nguyễn Thùy Giang 43 Bài tạp chí
3/2017 Khác biệt văn hóa và những mâu thuẫn trong các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bình Dương Phạm Thị Thùy Trang 44 Bài tạp chí
3/2017 Những khó khăn, va chạm trong giao tiếp Việt - Hàn: những điểm nhìn từ một cuộc khảo sát xã hội học tại công ty Samsung Hà Thanh Vân 41 Bài tạp chí
2/2017 Giá trị Nho giáo và hướng dẫn ứng xử nhằm tăng cường hòa hợp và hợp tác lâu bền giữa Hàn Quốc và Việt Nam Bu Nam Chul 70 Bài tạp chí
2/2017 Nguyên nhân gây mâu thuẫn văn hóa trong quan hệ giữa quản lý Hàn Quốc và công nhân Việt Nam qua điều tra xã hội học và phương án giải quyết Ahn Jung Hun 42 Bài tạp chí
2/2017 Tăng cường giáo dục tinh thần nhằm giảm thiểu mâu thuẫn văn hóa, tăng cường sự hòa hợp trong các công ty Hàn Quốc Cao Thúy Oanh 34 Bài tạp chí
2/2017 Những mâu thuẫn nảy sinh và cách thức giải quyết mâu thuẫn nơi công sở giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Xoan 49 Bài tạp chí
2/2017 Sự tương đồng và khác biệt trong đặc trưng ứng xử xã hội của văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam Trần Thị Thu Lương 57 Bài tạp chí