Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2014 Tình hình hoạt động và định hướng phát triển bộ môn Korea học, khoa Đông Phương học, trường Đại học KHXH&NV Hà Nội Lê Thị Thu Giang 89 Bài tạp chí
3/2014 Giáo dục Hàn Quốc học online tại trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội - hiện trạng và định hướng phát triển Trần Thị Hường, Phạm Hồng Phương 127 Bài tạp chí
3/2014 Nhu cầu và định hướng thúc đẩy Hàn Quốc học tại Việt Nam Trần Thị Thu Lương 126 Bài tạp chí
3/2014 Hiện trạng và triển vọng của nghiên cứu Hàn Quốc học ở Việt Nam Jee Chang Sun 108 Bài tạp chí
2/2014 Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về tăng trưởng xanh Nguyễn Ngọc Mai 76 Bài tạp chí
2/2014 Nghi thức lời nói trong hội thoại tiếng Hàn Lưu Tuấn Anh 109 Bài tạp chí
2/2014 Biểu thức hỏi có từ hỏi 어떻다 thực hiện hành động hỏi trực tiếp yêu cầu giải thích về trạng thái và cách thức hành động trong tiếng Hàn Hoàng Thị Yến 118 Bài tạp chí
2/2014 Làn sóng Hallyu ở Việt Nam Đặng Thiếu Ngân 108 Bài tạp chí
2/2014 Hanbok nữ trong văn hóa Hàn Quốc truyền thống Nguyễn Võ Phương Thanh 101 Bài tạp chí
2/2014 Chữ hiếu trong "Samguk Yusa" (Tam quốc di sự) của Il Yeon [so sánh với "Samguk Sagi" (Tam quốc sử ký) của Kim Pu Shik] Nguyễn Trung Hiệp 91 Bài tạp chí
2/2014 Văn hóa đọc ở Hàn Quốc Phan Thu Hiền, Nguyễn Thị Hiền 87 Bài tạp chí
1/2014 Thời đại mới của mối quan hệ Việt - Hàn Paik Nak-whan 128 Bài tạp chí
1/2014 Tiếp xúc ngôn ngữ và vay mượn từ vựng ở Việt Nam và Hàn Quốc Trần Thị Hường 91 Bài tạp chí
1/2014 Thiết kế nghiên cứu xây dựng chương trình dạy viết văn bản bằng tiếng Hàn thương mại Hoàng Thị Yến 76 Bài tạp chí
1/2014 Giáo dục tiếng Hàn tại các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam - Một số ý kiến đánh giá và xu hướng phát triển Nguyễn Thị Hương Sen 92 Bài tạp chí
1/2014 Về cách cấu tạo tên các món ăn trong tiếng Hàn Trần Văn Tiếng, Bổ Thụy Bích Dung 103 Bài tạp chí
1/2014 Trò chơi dân gian Hàn Quốc từ góc nhìn văn hóa học Nguyễn Võ Phương Thanh 90 Bài tạp chí
1/2014 Đọc lại "Tiết hạnh và tiền thuốc" của Hyeon Jin Geon bằng "Thuyết thoại liệt bất nữ truyền" Nguyễn Lệ Thư 74 Bài tạp chí
1/2014 Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh qua bản di chú dưới góc nhìn của người Hàn Quốc Ahn Kyong Hwan 90 Bài tạp chí
4/2013 Chong Cheol - nhà thơ Kasa kiệt xuất của Hàn Quốc Đoàn Lê Giang, Kim Hye Soon 77 Bài tạp chí
4/2013 Thực trạng và một số giải pháp trong chiến lược marketing 7P nhằm đẩy mạnh hoạt động du lịch Việt Nam - Hàn Quốc Trương Quang Vinh, Võ Huỳnh Kỳ, Mai Ngọc Khánh, Hoàng Tiểu Nga 91 Bài tạp chí
4/2013 Một số nội dung chính và các nhân tố dẫn tới việc hình thành quản lý thân thiện gia đình tại doanh nghiệp Hàn Quốc Tống Thùy Linh 80 Bài tạp chí
4/2013 Chế độ quản lý nguồn nhân lực trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và ảnh hưởng của chế độ này tới sự gắn kết nhân viên Việt Nam đối với doanh nghiệp: Nghiên cứu so sánh giữa các công ty Hàn Quố Kim Young Joe, Lê Viết Phương Thảo 85 Bài tạp chí
4/2013 Văn hóa lễ phục của Hàn Quốc: Vài gợi ý cho Việt Nam Phan Thị Thu Hiền, Phan Thị Hồng Hà 96 Bài tạp chí
4/2013 Văn hóa ứng xử trong việc ngăn chặn và giải quyết xung đột tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam hiện nay Trần Ngọc Thêm 95 Bài tạp chí