Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2002 Công ty xuyên quốc gia của các nền kinh tế công nghiệp mới châu Á Hoàng Thị Bích Loan - 148 Sách
2015/ Điện ảnh Châu Á đương đại: những vấn đề lịch sử, mỹ học và phong cách - 153 Sách
8/2008 Một số kinh nghiệm rút ra từ mô hình công nghiệp hoá của các nước Đông Á Mai Thị Thanh Xuân, Ngô Đăng Thành 634 Kinh tế
2/2013 Đổi mới công nghệ trong quá trình hội nhập của Đông Á Trần Văn Tùng, Nguyễn Thắng 466 Bài tạp chí
8/2009 Phép mầu Châu Á: thử lý giải những điều thực và không thực Mai Đặng Hiền Quân 703 Bài tạp chí
4/1998 Kinh nghiệm tiếp nhận chuyển giao công nghệ của các NIE châu Á - Bài học đối với Việt Nam Hoàng Thị Bích Loan 524 Bài tạp chí
1/2008 Trung Quốc: "con rồng mới" ở Đông Á Trần Anh Phương 552 Bài tạp chí
3/2009 Rồng, hổ Đông Á và vấn đề sử dụng bài học kinh nghiệm về nhân tố văn hóa và con người Hồ Sĩ Quý 461 Bài tạp chí
4/1994 Đầu tư trực tiếp của "bốn con rồng" châu Á vào Việt Nam Đỗ Đức Định 700 Bài tạp chí
/2007 Thống kê kinh tế - xã hội các nước khu vực Đông Bắc Á năm 2006 - 2007 Trần Hoàng Mai, Đặng Ngọc Đức - 647 Kinh tế
/2006 Số liệu thống kê cơ bản về Đông Bắc Á năm 2001 - 2006 Trần Hoàng Mai, Đặng Ngọc Đức - 802 Chính trị
/2006 Số liệu thống kê cơ bản về Đông Bắc Á năm 2001 - 2006 (tập 2) Trần Hoàng Mai, Đặng Ngọc Đức - 700 Chính trị
/2006 Số liệu thống kê cơ bản về Đông Bắc Á năm 2001 - 2006 (tập 1) Trần Hoàng Mai, Đặng Ngọc Đức - 637 Chính trị
/2006 Những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, và văn hóa chủ yếu ở các nước khu vực Đông Bắc Á Võ Hải Thanh - 1168 Đề tài cấp Cơ sở
/1989 Tăng trưởng kinh tế ở châu Á gió mùa tập 2 Harry T. Oshima - 770 Sách
/1994 Vận mệnh Thái Bình Dương nội cảnh Châu Á ngày nay Robert Elegant - 1006 Sách
/1993 Bí quyết hóa rồng Đoàn Khắc Xuyên, Trần Hữu Quang - 612 Sách
2/1990 Những nền kinh tế "thần kỳ" ở Châu Á Jon Woronoff - 944 Sách
/2006 The changing faces of the middle classes in Asia-Pacific Hsin-Huang - 765 Sách
/2009 Các khu kinh tế tự do ở Dubai, Hàn Quốc và Trung Quốc Võ Đại Lược - 1682 Sách
/2006 Emerging financial risks in East Asia Doo Yong Yang - 832 Sách
/1996 Confucian Traditions in East Asian Modernity Tu Wei-ming - 788 Sách
/2011 RETIREMENT, WORK AND PENSIONS IN AGEING KOREA Jae-jin Yang, Thomas R. Klassen - 1531 Sách