Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
4/2017 Tác động thương mại của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc đối với Việt Nam Phan Thanh Hoàn 19 Kinh tế
/2016 Những điều cần biết và hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc - 118 Sách
/2012 Quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam trong 20 năm tới: Chia sẻ tầm nhìn và tri thức - 217 Kinh tế
9/2009 Phương thức hình thành các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) trong khu vực Đông Á hướng tới một cộng đồng kinh tế Đông Á tương lai Bùi Trường Giang 623 Kinh tế
4/2004 Japan's Policy for an Esat Asian FTA and Korea's Response Jung Sung Chun 1532 Bài tạp chí
2/2002 Chinese perspectives on the possibility of the China-Korea-Japan free trade agreement Jin Min Chung 224 Bài tạp chí
1/2005 Xu hướng hình thành các hiệp định thương mại tự do song phương ở Đông Á và hệ quả đối với khu vực Bùi Trường Giang 599 Bài tạp chí
7/2014 Cộng đồng kinh tế ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng 640 Bài tạp chí
1/2007 South Korea in 2006 Andrew Eung Kim, John Lie 436 Bài tạp chí
135/2008 Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc Nguyễn Như Bình 669 Bài tạp chí
9/2007 Quan hệ thương mại ASEAN - Hàn Quốc Trần Chí Thiện 642 Bài tạp chí
/2005 Korea - Japan FTA: toward a model case for East Asian economic integration Choong Yong Ahn - 710 Sách
/2005 Feasibility and economic effects of a Korea - U.S. FTA Junkyu Lee - 723 Sách
/2005 Economic effects of a Korea - China FTA and policy implications Hongshik Lee - 618 Sách
/2006 Analysis on the issues of and prospects for a China - Korea FTA Zhang Jianping - 622 Sách
7/2008 FTA Nhật Bản-Hàn Quốc: thực trạng và triển vọng Trần Thị Duyên 711 Kinh tế
/2008 National treatment on internal taxation: revisiting GATT article III:2 Sherzod Shadikhodjaev - 760 Sách