Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2016 Lịch sử Hàn Quốc trên bàn ăn Youngha Joo - 68 Sách
2/2016 Những mảnh ghép xã hội Choseon qua thơ ca khuê phòng và thơ ca kỹ nữ Vũ Thị Thanh Tâm 29 Lịch sử
2/2016 Nho giáo Korea qua tiểu thuyết vụ bê bối ở Sung Kyun Kwan Trần Xuân Tiến 29 Lịch sử
2/2016 Nhà sư Iryeon và tác phẩm Tam quốc di sự trong quan hệ với lịch sử Phật giáo Korea Nguyễn Trung Hiệp 22 Lịch sử
1/2016 Đặc trưng văn hóa Hàn Quốc trong kiến trúc thời Choseon - trọng tâm kiến trúc cung điện Đặng Dương 35 Lịch sử
1/2015 Lịch sử Hàn Quốc trong sách giáo khoa phổ thông Việt Nam - thực trạng và một số giải pháp Nguyễn Thị Thắm 20 Xã hội
/2015 Trách nhiệm xã hội của Nho giáo trong lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc Phạm Văn Đức, Hwang Eui Dong, Kim Sea Jeong - 243 Sách
/2015 Nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam - Thành quả và phương hướng Nguyễn Thị Thắm - 147 Lịch sử
/2014 Giao lưu văn hóa và học thuật Đông Á Đại học Quốc tế Hồng Bàng - 745 Lịch sử
/2013 Việt Nam và Korea - Hàn Quốc trong phối cảnh Đông Á - 1015 Chính trị
/2012 Vietnam - Korea relationship in the past, the present and the future Đại học KHXH&NV - 935 Lịch sử
/2008 Hàn Quốc từ chế độ dân chủ-đại nghị vay mượn đến chế độ độc tài (1948-1979) Lê Tùng Lâm - 844 Luận văn Th.S
/2011 Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc Nguyễn Trường Tân - 1133 Sách
2/2001 Tình hình kinh tế-xã hội của Hàn Quốc trong giai đoạn tái kiến thiết đất nước (1953-1960) Hoàng Văn Hiển 681 Bài tạp chí
9/1999 Một vài nét về quá trình phát triển ngành xuất bản tại Hàn Quốc Đoàn Lâm 634 Bài tạp chí
17/2006 Phát triển khoa học và công nghệ Hàn Quốc: Viện Bartell được chọn làm viện kết nghĩa (1960-1980) Choi Hyung-Sup 624 Bài tạp chí
10/1995 Quan hệ Hàn - Việt thời trung cận đại Cho Jae Hyun 566 Bài tạp chí
/2002 Ảnh hưởng của Nho giáo đối với xã hội Choson (1392 - 1910) Lý Xuân Chung 706 Đề tài cấp Cơ sở
1/2006 Performative ethnicities: Culture and Class in 1930 Colonial Korea Jin-kyung Lee 849 Bài tạp chí
3/2007 Choson Korean officials in the land of Tokugawa Japan: Ethnic perceptions in the 1719 Korean Embassy Nam-lin Hur 828 Bài tạp chí
4/2009 Stone lantern with crouching lions of godalsa temple site Park Kyoung - shik 300 Bài tạp chí
1/2 What is the significance of Jongga in Korea's modern - day society? Yi Soon Hyung 452 Bài tạp chí
1/2010 Jongga ancestral rituals and food culture Lee Yeun ja 467 Bài tạp chí
1/2010 A Tour of Korea's Jongga Museum Charles La Shure 666 Bài tạp chí
2/2010 Wartime trauma etched deeply in the Korean heart Hahn Myung - hee 455 Bài tạp chí