Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
3/2009 The stone pagoda of Mireuksa temple Kim Bong Gon 605 Bài tạp chí
3/2009 Buddhist relics from the stone pagoda of Mireuksa temple Lee Kwang - Pyo 588 Bài tạp chí
4/2011 Ancient wisdom preserved in scroll of Goryeo Mulberry paper Kim Hak - soon 466 Bài tạp chí
4/2011 Printing blocks remain in perfect condition after 760 years Park Sang - jin 445 Bài tạp chí
1/2014 Chất hài hước trong kịch mặt nạ Korea Vũ Thị Thanh Tâm 612 Văn hóa
1/2014 Tương đồng về tiến trình lịch sử văn học trung đại Việt – Hàn Nguyễn Hữu Sơn 869 Văn hóa
1/2014 Sự tương đồng kỳ lạ giữa văn học cổ điển Việt Nam và văn học cổ điển Hàn Quốc Đoàn Lê Giang 564 Văn hóa
/2014 Humanistic understanding of Kimchi and Kimjang culture - 962 Sách
4/2005 Nhìn lại quan hệ giữa Nga và Bắc Triều Tiên thời gian qua Đỗ Trọng Quang 656 Bài tạp chí
3/2008 Chính sách đối ngoại của Nga đối với khu vực Đông Á từ năm 1991đến nay Vũ Thụy Trang 759 Bài tạp chí
44/1996 Repatriation of Koreans in Japan Chae Young-Kook 703 Bài tạp chí
44/2004 The Forcible Drafting of Koreans during the Final Phase of Colonial Rule and the Formation of the Korean Community in Japan Chung Hye-Kyung 673 Bài tạp chí
44/2004 Overseas Migration of Koreans in the Colonial Period and the Historicality of Repatriation Chang Seok Heung 712 Bài tạp chí
44/2004 Colonial Modernity and the Investigation of Land Customs: A Comparison of Japan, Taiwan, and Korea Lee Young-ho 707 Bài tạp chí
5/2004 Quan điểm của các nhà thực học Triều Tiên trước những chuyển biến của khu vực Đông Bắc Á giữa thế kỷ XVII đầu thế kỷ XIX (trường hợp Nhật Bản) Nguyễn Mạnh Dũng 625 Bài tạp chí
44/2004 Under the Gaze of the American Other Joo Eunwoo 709 Bài tạp chí
44/2004 A Historical Overview of Korean Perceptions of the United States: Five Major Stereotypes Lee Young Ick 723 Bài tạp chí
44/2004 Rethinking Korean Views on America: Beyond the Dichotomy of Pro- and Anti-Americanism Hwang Jong-yon 664 Bài tạp chí
45/2005 Gendered Response to Modernity: Kim Iryeop and Buddhism Jin Y. Park 642 Bài tạp chí
45/2005 China's Northeast Project and Korean History Yoon Hwy-Tak 947 Bài tạp chí
1/2004 Sự xuất hiện các tư tưởng mới cuối thời kỳ Choson Lý Xuân Chung 477 Bài tạp chí
44/2004 Gender Inequality and Patriarchal Order Reexamined Cho Uhn 646 Bài tạp chí
45/2005 On the Historical Succession of Goguryeo in Northeast Asia Lee Soon Keun 579 Bài tạp chí
32/2001 Koreans and Korean-Chinese Relations in Manchuria, 1911-1945: A Nation or an Ethnic Minority? Jeanyoung Lee 887 Bài tạp chí
32/2001 Democratic Development Processes in Taiwan and South Korea Bum Suk Kim 511 Bài tạp chí