Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
6/1995 Nông dân và cải cách ruộng đất ở Hàn Quốc Song Jeong Nam 690 Bài tạp chí
2/2001 Tình hình kinh tế-xã hội của Hàn Quốc trong giai đoạn tái kiến thiết đất nước (1953-1960) Hoàng Văn Hiển 681 Bài tạp chí
9/1999 Một vài nét về quá trình phát triển ngành xuất bản tại Hàn Quốc Đoàn Lâm 634 Bài tạp chí
26/2004 Chống tham nhũng ở Hàn Quốc - P1 Asmolov K. 1533 Bài tạp chí
17/2006 Phát triển khoa học và công nghệ Hàn Quốc: Viện Bartell được chọn làm viện kết nghĩa (1960-1980) Choi Hyung-Sup 624 Bài tạp chí
10/1995 Truyền kỳ chữ Hán ở Hàn Quốc và Việt Nam Phạm Tú Châu 558 Bài tạp chí
10/1995 Quan hệ Hàn - Việt thời trung cận đại Cho Jae Hyun 566 Bài tạp chí
11/1994 Đài Loan và Hàn Quốc - con đường phát triển, những nét tương đồng và dị biệt Nguyễn Văn Hồng 704 Bài tạp chí
169/1998 Mấy nét phác thảo về hội họa Hàn Quốc qua các thời kỳ lịch sử Trần Thúc Việt 559 Bài tạp chí
200/2001 Truyện cổ tích và lịch sử nghiên cứu truyện cổ tích Hàn Quốc Park Yeon Kwan 553 Bài tạp chí
11/2003 Những biểu tượng của văn hóa Hàn Quốc Lê Anh Minh 557 Bài tạp chí
205/2001 Tranh dân gian truyền thống Hàn Quốc Phạm Quốc Sử 511 Bài tạp chí
7/2011 Lịch sử phát triển thông tin khoa học xã hội Hàn Quốc Phạm Thị Thanh Bình 549 Bài tạp chí
11/2007 Bước phát triển quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Quế 737 Bài tạp chí
/2010 Hàn Quốc - Đất nước & Con người - 1666 Sách
/2005 Báo cáo tổng quan về tình hình Đông Bắc Á năm 2005 Phạm Hồng Thái - 811 Đề tài cấp Cơ sở
/2002 Ảnh hưởng của Nho giáo đối với xã hội Choson (1392 - 1910) Lý Xuân Chung 707 Đề tài cấp Cơ sở
2/1995 A search for Korean Uniqueness James B.Palais 663 Bài tạp chí
2/2007 The Eminent Koryo Monk: Stele Inscriptions as Sources for the Lives and Careers of Koryo Monks Sem Vermeersch 1004 Bài tạp chí
2/2007 Ancient Literacy: Comparison and Periodization Kiho Song 867 Bài tạp chí
2/2007 A Clash of Empires in East Asia: The Geneva Conference on Korea, 1954 Haruka Matsuda 1038 Bài tạp chí
1/2006 Managing the "foreign" and "domestic": Kilsoo Haan, Korean Diasporic Nationalism and the U.S Liberal state, 1931-1945 Richard Kim 967 Bài tạp chí
1/2006 Performative ethnicities: Culture and Class in 1930 Colonial Korea Jin-kyung Lee 849 Bài tạp chí
1/2006 Yi Kwang-su and the Endorsement of State Power Park Chan-seung 785 Bài tạp chí
3/2007 The Discursive Foundations of the South Korean Developmental State: Sasanggye and the Reception of Modernization Theory Michael Kim 889 Bài tạp chí