Số Tiêu đề Tác giả File Lượt xem Mục
/2018 Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: gợi ý cho Việt Nam Hoàng Minh Lợi - 96 Sách
8/2018 Hội nhập quốc tế về khoa học xã hội: kinh nghiệm Đông Á, Trung Quốc và gợi mở cho Việt Nam Đặng Nguyên Anh 22 Xã hội
/2016 Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo tổng hợp) Hoàng Minh Lợi - 48 Xã hội
/2016 Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Bản tóm tắt) Hoàng Minh Lợi - 96 Xã hội
/2016 Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Bản kết luận và kiến nghị) Hoàng Minh Lợi - 212 Xã hội
/2016 Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo chắt lọc) Hoàng Minh Lợi - 46 Xã hội
/2016 Quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997 đến nay Tống Thùy Linh - 33 Đề tài cấp Cơ sở
/2016 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2015 tập 1: Chính trị - An ninh - Kinh tế Trần Quang Minh, Hoàng Minh Hằng - 118 Sách
/2016 Quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Hàn Quốc từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997 đến nay Tống Thùy Linh - 99 Đề tài cấp Cơ sở
4/2013 Chế độ quản lý nguồn nhân lực trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và ảnh hưởng của chế độ này tới sự gắn kết nhân viên Việt Nam đối với doanh nghiệp: Nghiên cứu so sánh giữa các công ty Hàn Quố Kim Young Joe, Lê Viết Phương Thảo 85 Bài tạp chí
/2015 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2014 tập 2: Văn hóa - Xã hội - Môi trường Trần Quang Minh, Phan Cao Nhật Anh - 144 Sách
/2015 Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2014 tập 1: Chính trị - An ninh – Kinh tế Trần Quang Minh, Võ Hải Thanh - 170 Sách
9/2011 Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công Ngô Thành Can 686 Bài tạp chí
/2008 Đào tạo và quản lý nhân lực (kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam) Nguyễn Duy Dũng - 823 Sách
9/2000 Kinh nghiệm đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực và phát triển tiềm lực khoa học - công nghệ của Hàn Quốc Nguyễn Xuân Mãn 685 Bài tạp chí
67/2003 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm cho lao động nữ ở một số nước Châu Á Trần Thị Thu 623 Bài tạp chí
5/2011 Chuẩn bị cho bước phát triển nhảy vọt: Kinh nghiệm ở một số quốc gia Hoàng Xuân Long, Cao Tường Huy 525 Bài tạp chí
/2014 Thực trạng quản lý nguồn nhân lực đa dạng trong các công ty Hàn Quốc từ năm 2000 đến nay Tống Thùy Linh - 666 Đề tài cấp Cơ sở
3/2003 Human capital and the female labour market in Korea Namchul Lee 284 Bài tạp chí
8/2014 Vai trò của nữ giới trong nền kinh tế Hàn Quốc hiện nay Lê Thị Việt Hà 683 Kinh tế
5/1994 So sánh kinh nghiệm phát triển kinh tế Hàn Quốc và Việt Nam - Một số khía cạnh Đỗ Đức Định 621 Bài tạp chí
4/1995 So sánh mức độ phát triển nguồn nhân lực giữa các nước trên thế giới Trần Tất Vinh 636 Bài tạp chí
4/2004 Lao động phổ thông Việt Nam tại các doanh nghiệp Hàn Quốc Trịnh Thị Kim Ngọc 617 Bài tạp chí
5/2010 Những đặc điểm cơ bản trong phát triển con người ở một số nước Đông Á Trương Thị Thúy Hằng 549 Bài tạp chí
10/2003 Mối liên hệ giữa giáo dục và phát triển kinh tế: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và gợi ý đối với Việt Nam Ngô Thị Trinh 643 Bài tạp chí